Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800112 Abranovce Prešov 20,53
800325 Babin Potok Prešov 44,14 *
800554 Bajerov Prešov 15,01
802743 Bertotovce Prešov 23,62
806226 Brestov Prešov 58,34 *
806382 Bretejovce Prešov 34,69
806889 Brežany Prešov 15,00
807788 Bzenov Prešov 10,07
831298 Chabžany Prešov 26,06
820709 Chmeľov Prešov 24,79
820733 Chmeľovec Prešov 20,23
820776 Chminianska Nová Ves Prešov 30,98
820784 Chminianske Jakubovany Prešov 27,24
820750 Chmiňany Prešov 33,06
810347 Demjata Prešov 25,00
812927 Drienov Prešov 36,12
812960 Drienovská Nová Ves Prešov 31,96
813591 Dulova Ves Prešov 23,70
814351 Fintice Prešov 20,66
814415 Fričovce Prešov 13,94 *
814423 Fulianka Prešov 25,00
815055 Geraltov Prešov 32,32 *
815284 Gregorovce Prešov 30,82
815705 Haniska Prešov 91,60 *
816051 Hendrichovce Prešov 15,98
816086 Hermanovce Prešov 30,33
818801 Hrabkov Prešov 20,52
818950 Hradisko Prešov 14,06 *
822108 Janov Prešov 10,84
822205 Janovík Prešov 35,05
823571 Kapušany Prešov 25,36
823775 Kendice Prešov 76,08 *
824143 Klenov Prešov 14,68
825131 Kojatice Prešov 21,74
825387 Kokošovce Prešov 20,04
829200 Krížovany Prešov 28,95
830119 Kvačany Prešov 15,00
830461 Lada Prešov 25,00
830453 Lačnov Prešov 30,80 *
831042 Lažany Prešov 19,65
831301 Lemešany Prešov 28,48
831409 Lesíček Prešov 30,72 *
860468 Lipníky Prešov 25,00
832294 Lipovce Prešov 13,26 *
832006 Ličartovce Prešov 40,59
833924 Lúčina Prešov 25,01
835919 Malý Slivník Prešov 62,00 *
835943 Malý Šariš Prešov 21,42
836524 Medzany Prešov 26,57
837504 Miklušovce Prešov 13,97
837661 Mirkovce Prešov 55,82 *
846040 Močarmany Prešov 35,74
838594 Mošurov Prešov 46,80 *
839507 Nemcovce Prešov 24,97
840955 Nižná Šebastová Prešov 29,71
950017 Nové Prešov 8,39
843431 Okružná Prešov 25,00
843831 Ondrašovce Prešov 33,07
844845 Ovčie Prešov 17,60
846058 Petrovany Prešov 41,77
847313 Podhorany Prešov 39,22 *
847402 Podhradík Prešov 20,63
849502 Prešov Prešov 63,32 *
850268 Proč Prešov 20,00
850748 Pušovce Prešov 20,00
850861 Radatice Prešov 11,76
852741 Rokycany Prešov 15,00
853623 Ruská Nová Ves Prešov 21,67
833622 Ruské Pekľany Prešov 9,31
854719 Sedlice Prešov 14,89
854972 Seniakovce Prešov 32,48
857301 Solivar Prešov 32,66
854727 Suchá Dolina Prešov 14,19
859851 Svinia Prešov 25,17
863084 Teriakovce Prešov 47,52 *
863092 Terňa Prešov 49,58 *
865354 Trnkov Prešov 25,00
865583 Tuhrina Prešov 25,67
865613 Tulčík Prešov 25,00
867411 Varhaňovce Prešov 44,00 *
869171 Veľký Slivník Prešov 25,00
869198 Veľký Šariš Prešov 27,77
871346 Vyšná Šebastová Prešov 25,73
869724 Víťaz Prešov 18,95
873284 Zlatá Baňa Prešov 36,64 *
871681 Záborské Prešov 39,91
871834 Záhradné Prešov 24,56
872512 Závadka Prešov 30,00 *
809187 Čelovce Prešov 41,62 *
809381 Červenica Prešov 25,28 *
833584 Ľubotice Prešov 30,04
833614 Ľubovec Prešov 13,30
860328 Šalgovík Prešov 66,90 *
860476 Šarišská Poruba Prešov 25,00
860484 Šarišská Trstená Prešov 19,99
860492 Šarišské Bohdanovce Prešov 42,80
860549 Šarišské Lužianky Prešov 14,07
860841 Šindliar Prešov 13,14 *
860948 Široké Prešov 22,75
861120 Štefanovce Prešov 11,81


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood