Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800198 Andovce Nové Zámky 102,37
800589 Bajtava Nové Zámky 67,52
802093 Bardoňovo Nové Zámky 118,39
847241 Belek Nové Zámky 102,74
802301 Belá Nové Zámky 88,73
802808 Bešeňov Nové Zámky 106,95
804045 Branovo Nové Zámky 100,08
807036 Bruty Nové Zámky 172,66 *
800724 Bánov Nové Zámky 116,96
802956 Bíňa Nové Zámky 82,14
820661 Chľaba Nové Zámky 71,30
810169 Dedinka Nové Zámky 120,57
810711 Diva Nové Zámky 57,45
812510 Dolný Ohaj Nové Zámky 101,54
813249 Dubník Nové Zámky 110,86
814148 Dvory nad Žitavou Nové Zámky 102,42
814687 Gbelce Nové Zámky 78,31
875163 Horný chotár Nové Zámky 74,04
820113 Hul Nové Zámky 79,31
822451 Jasová Nové Zámky 34,22
822515 Jatov Nové Zámky 75,92
823333 Kamenica nad Hronom Nové Zámky 92,57
823490 Kamenný Most Nové Zámky 162,04 *
823422 Kamenín Nové Zámky 117,83
824941 Kmeťovo Nové Zámky 85,17
825786 Kolta Nové Zámky 110,93
826073 Komjatice Nové Zámky 98,91
826103 Komoča Nové Zámky 104,42
826804 Kostolný Sek Nové Zámky 117,12
831255 Leľa Nové Zámky 108,00 *
800732 Malá Kesa Nové Zámky 124,27
835994 Malá Maňa Nové Zámky 95,80
835170 Malá nad Hronom Nové Zámky 67,43
835544 Malé Kosihy Nové Zámky 140,00
879711 Malý Kýr Nové Zámky 100,63
859940 Maďarský Svodín Nové Zámky 118,16
836834 Michal nad Žitavou Nové Zámky 85,00
813265 Mikulášov dvor Nové Zámky 100,28
832243 Mlynský Sek Nové Zámky 62,08
838225 Mojzesovo Nové Zámky 100,65
838896 Mužla Nové Zámky 95,42
879720 Nemecký Svodín Nové Zámky 110,72
840734 Nitriansky Hrádok Nové Zámky 81,85
841960 Nová Vieska Nové Zámky 112,11
842320 Nové Zámky Nové Zámky 115,90
861545 Nána Nové Zámky 130,77
843032 Obid Nové Zámky 75,97
832251 Ondrochov Nové Zámky 53,94
845027 Palárikovo Nové Zámky 112,57
845701 Pavlová Nové Zámky 76,95
849090 Pozba Nové Zámky 142,00 *
850870 Radava Nové Zámky 111,13
851680 Rastislavice Nové Zámky 129,99
853283 Rúbaň Nové Zámky 116,51
854352 Salka Nové Zámky 77,15
854913 Semerovo Nové Zámky 101,44
855464 Sikenička Nové Zámky 81,48
859028 Strekov Nové Zámky 105,58
847259 Svätuša Nové Zámky 107,57
864081 Trávnica Nové Zámky 106,91
866211 Tvrdošovce Nové Zámky 99,08
836001 Veľká Maňa Nové Zámky 94,31
882003 Veľká tabuľa Nové Zámky 100,00
868205 Veľké Lovce Nové Zámky 111,19
837547 Veľký Kýr Nové Zámky 106,77
869902 Vlkas Nové Zámky 83,89
873152 Zemné Nové Zámky 101,47
866431 Úľany nad Žitavou Nové Zámky 88,04
809021 Čechy Nové Zámky 99,99
809314 Černík Nové Zámky 128,40
833258 Ľubá Nové Zámky 71,37
860581 Šarkan Nové Zámky 48,31
861553 Štúrovo Nové Zámky 114,03
861898 Šurany Nové Zámky 89,87


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood