Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800571 Bajka Levice 168,94 *
802760 Beša Levice 90,78
802913 Bielovce Levice 85,15
803448 Bohunice Levice 50,03
803855 Bory Levice 46,68
802221 Bátovce Levice 38,70
865630 Chorvatice Levice 71,08
810240 Demandice Levice 104,20
811769 Dolná Seč Levice 160,46 *
806897 Dolné Brhlovce Levice 48,77
810606 Dolné Devičany Levice 50,44
821730 Dolné Jabloňovce Levice 36,06
812137 Dolné Semerovce Levice 92,40 *
868701 Dolné Turovce Levice 70,51
872911 Dolné Zbrojníky Levice 97,19
874311 Dolné Žemberovce Levice 54,32
812544 Dolný Pial Levice 108,57
862681 Dolný Tekovský Hrádok Levice 132,96
868931 Dolný Ďur Levice 95,66
812579 Domadice Levice 59,52
819719 Domaša Levice 169,94 *
813109 Drženice Levice 33,76
814202 Farná Levice 138,46
815209 Gondovo Levice 102,50
816582 Hokovce Levice 71,92
816906 Hontianska Vrbica Levice 104,18
862673 Hontianske Trsťany Levice 45,73
817571 Horná Seč Levice 124,80
806901 Horné Brhlovce Levice 49,83
810614 Horné Devičany Levice 43,89
821748 Horné Jabloňovce Levice 26,58
818194 Horné Semerovce Levice 72,14
818275 Horné Turovce Levice 72,34
872920 Horné Zbrojníky Levice 156,49
874329 Horné Žemberovce Levice 47,96
818437 Horný Pial Levice 100,94
862690 Horný Tekovský Hrádok Levice 190,66 *
868949 Horný Ďur Levice 96,40
818585 Horša Levice 47,82
819450 Hrkovce Levice 77,88
819808 Hronské Kosihy Levice 120,35
819794 Hronské Kľačany Levice 110,81
862614 Hulvinky Levice 136,63
821306 Ipeľské Úľany Levice 28,13
821373 Ipeľský Sokolec Levice 91,63
821250 Iňa Levice 92,56
802239 Jalakšová Levice 38,53
802778 Jesenské Levice 89,00
822868 Jur nad Hronom Levice 116,12
823015 Kalinčiakovo Levice 86,17
823121 Kalnica Levice 143,66 *
823112 Kalná Levice 144,91
830178 Keť Levice 138,52
802247 Kmeťovce Levice 50,09
827860 Kozárovce Levice 64,90
829714 Kubáňovo Levice 76,12
829811 Kukučínov Levice 109,78
829901 Kuraľany Levice 139,90
831646 Levice Levice 108,34
833002 Lok Levice 129,59
833096 Lontov Levice 105,14 *
834238 Lula Levice 111,17
854379 Malinovec Levice 80,52
835587 Malé Kozmálovce Levice 122,88 *
829447 Malé Krškany Levice 83,33
835633 Malé Ludince Levice 109,53
860603 Malé Šarovce Levice 146,74
835871 Malý Kiar Levice 100,14
829820 Malý Pesek Levice 105,01
842923 Marušová Levice 150,10 *
836494 Medvecké Levice 133,54
874248 Mikula Levice 139,08
838152 Mochovce Levice 119,66
835382 Málaš Levice 114,37
839141 Mýtne Ludany Levice 109,39
842931 Nový Tekov Levice 152,94 *
843016 Nýrovce Levice 158,88
843849 Ondrejovce Levice 181,90 *
841706 Opatová Levice 78,12 *
845566 Pastovce Levice 124,86 *
845841 Pečenice Levice 37,21
846767 Plavé Vozokany Levice 86,78
846759 Plášťovce Levice 45,88
847577 Podlužany Levice 96,13
847844 Pohronský Ruskov Levice 98,66
849472 Preseľany nad Ipľom Levice 73,32
850675 Pukanec Levice 35,71
868965 Rohožnica Levice 98,41
854158 Rybník Levice 94,36
854387 Santovka Levice 90,20
854450 Sazdice Levice 94,00 *
856053 Slatina Levice 73,94
858501 Starý Hrádok Levice 131,14
858579 Starý Tekov Levice 100,44
868710 Stredné Turovce Levice 68,71
859966 Svodov Levice 145,16
862584 Tehla Levice 115,39
841722 Tekovská Nová Ves Levice 99,31
862622 Tekovské Lužany Levice 159,29
862631 Tekovské Lužianky Levice 145,66


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood