Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802981 Biskupice Bánovce nad Bebravou 59,32
803677 Borčany Bánovce nad Bebravou 104,82 *
806722 Brezolupy Bánovce nad Bebravou 56,31
800805 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 60,05
821047 Chudá Lehota Bánovce nad Bebravou 102,22 *
808202 Cimenná Bánovce nad Bebravou 34,86
810673 Dežerice Bánovce nad Bebravou 63,49
811955 Dolné Držkovce Bánovce nad Bebravou 49,16
812072 Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou 133,24 *
813222 Dubnička Bánovce nad Bebravou 76,32
813966 Dvorec Bánovce nad Bebravou 59,86
815471 Haláčovce Bánovce nad Bebravou 61,39
817864 Horné Držkovce Bánovce nad Bebravou 45,35
818046 Horné Naštice Bánovce nad Bebravou 21,18
818135 Horné Ozorovce Bánovce nad Bebravou 53,83
828432 Krásna Ves Bánovce nad Bebravou 35,70 *
829692 Kšinná Bánovce nad Bebravou 8,74
831981 Libichava Bánovce nad Bebravou 66,33
866385 Látkovce Bánovce nad Bebravou 175,38 *
835021 Malá Hradná Bánovce nad Bebravou 61,80 *
835528 Malé Chlievany Bánovce nad Bebravou 91,36
835510 Malé Hoste Bánovce nad Bebravou 49,74
836796 Miezgovce Bánovce nad Bebravou 30,21
839426 Nedašovce Bánovce nad Bebravou 58,95
843776 Omastiná Bánovce nad Bebravou 5,54
815489 Otrhánky Bánovce nad Bebravou 66,28
845833 Pečeňany Bánovce nad Bebravou 99,98 *
847852 Pochabany Bánovce nad Bebravou 63,00
847585 Podlužany Bánovce nad Bebravou 113,62
849332 Pravotice Bánovce nad Bebravou 70,45
850357 Prusy Bánovce nad Bebravou 89,45
874981 Radiša Bánovce nad Bebravou 12,24
853704 Ruskovce Bánovce nad Bebravou 93,92 *
854140 Rybany Bánovce nad Bebravou 118,30 *
856070 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 43,74 *
856096 Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 24,16 *
863203 Timoradza Bánovce nad Bebravou 60,99
864170 Trebichava Bánovce nad Bebravou 134,42 *
866393 Uhrovec Bánovce nad Bebravou 27,96
866407 Uhrovské Podhradie Bánovce nad Bebravou 5,54
868001 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou 60,19
867993 Veľké Hoste Bánovce nad Bebravou 55,68
810681 Vlčkovo Bánovce nad Bebravou 52,34
870897 Vysočany Bánovce nad Bebravou 64,72
873501 Zlatníky Bánovce nad Bebravou 32,07
872482 Závada pod Čiernym vrchom Bánovce nad Bebravou 5,75
809560 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou 70,16 *
809977 Čuklasovce Bánovce nad Bebravou 40,45
834360 Ľutov Bánovce nad Bebravou 22,24
860972 Šišov Bánovce nad Bebravou 63,01
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 86,42 *
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 16,99


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood