Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802158 Baškovce Sobrance 23,90
802603 Beňatina Sobrance 9,61
802867 Bežovce Sobrance 42,39
803057 Blatná Polianka Sobrance 17,60
803073 Blatné Remety Sobrance 18,95
803090 Blatné Revištia Sobrance 24,53
807443 Bunkovce Sobrance 37,07
820849 Choňkovce Sobrance 24,13
814211 Fekišovce Sobrance 28,57
816230 Hlivištia Sobrance 19,11
817147 Horňa Sobrance 19,52
820482 Husák Sobrance 22,55
821284 Inovce Sobrance 8,99
822337 Jasenov Sobrance 38,35
822744 Jenkovce Sobrance 36,70
825719 Kolibabovce Sobrance 29,02
826057 Komárovce Sobrance 33,76
826537 Koromľa Sobrance 33,83
826162 Koňuš Sobrance 16,93
829030 Kristy Sobrance 30,22
828858 Krčava Sobrance 26,19
831247 Lekárovce Sobrance 56,49
840891 Nižná Rybnica Sobrance 30,69
840998 Nižné Nemecké Sobrance 33,65
844241 Orechová Sobrance 30,84
844586 Ostrov Sobrance 34,90
846082 Petrovce Sobrance 33,86
846678 Pinkovce Sobrance 55,68
847364 Podhoroď Sobrance 9,29
848620 Porostov Sobrance 47,31
848671 Porúbka Sobrance 24,83
849847 Priekopa Sobrance 59,20 *
851990 Remetské Hámre Sobrance 59,48 *
853721 Ruskovce Sobrance 18,34
853607 Ruská Bystrá Sobrance 25,97
853739 Ruský Hrabovec Sobrance 28,81
854760 Sejkov Sobrance 28,59
857190 Sobrance Sobrance 31,05
859648 Svätuš Sobrance 23,94
862525 Tašuľa Sobrance 26,71
863173 Tibava Sobrance 29,88
868272 Veľké Revištia Sobrance 30,43
870056 Vojnatina Sobrance 28,05
871290 Vyšná Rybnica Sobrance 31,22
871401 Vyšné Nemecké Sobrance 37,62
871427 Vyšné Remety Sobrance 28,73
871745 Záhor Sobrance 46,45
866245 Úbrež Sobrance 23,87


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený