Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802395 Belá nad Cirochou Snina 28,11
806820 Brezovec Snina 31,99
810088 Dara Snina 20,00
811033 Dlhé nad Cirochou Snina 28,27
813427 Dúbrava Snina 17,67
818704 Hostovice Snina 30,00
818810 Hrabová Roztoka Snina 15,32
821951 Jalová Snina 12,94 *
823147 Kalná Roztoka Snina 21,13
824151 Klenová Snina 23,80
825697 Kolbasov Snina 15,19
825778 Kolonica Snina 21,72
830526 Ladomirov Snina 18,97
836800 Michajlov Snina 47,80 *
841871 Nová Sedlica Snina 26,08 *
844446 Osadné Snina 46,52 *
844616 Ostrožnica Snina 16,09
845370 Parihuzovce Snina 22,25
846546 Pichne Snina 13,49
850241 Príslop Snina 15,13
845817 Pčoliné Snina 31,73
853577 Runina Snina 14,97
853666 Ruská Volová Snina 21,79
853674 Ruské Snina 20,04 *
853763 Ruský Potok Snina 9,29
856835 Smolník nad Cirochou Snina 11,77
856941 Snina Snina 25,01
857807 Stakčín Snina 21,49
857793 Stakčínska Roztoka Snina 19,37
858471 Starina nad Cirochou Snina 20,07
859117 Strihovce Snina 61,14 *
863530 Topoľa Snina 8,40
866237 Ubľa Snina 61,74 *
866440 Ulič Snina 13,29
866458 Uličské Krivé Snina 13,92
867896 Veľká Poľana Snina 52,76 *
872849 Zboj Snina 9,56
873225 Zemplínske Hámre Snina 49,26 *
873691 Zvala Snina 23,24
809969 Čukalovce Snina 22,37
860999 Šmigovec Snina 56,08 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený