Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
806960 Brodské Skalica 69,96 *
821004 Chropov Skalica 34,87
814717 Gbely Skalica 27,25
816728 Holíč Skalica 38,51
826197 Kopčany Skalica 36,45
827835 Koválovec Skalica 33,75
823651 Kátov Skalica 25,73
831522 Letničie Skalica 64,88
833100 Lopašov Skalica 34,83
838284 Mokrý Háj Skalica 26,26
848522 Močidľany Skalica 43,10
844314 Oreské Skalica 35,35
846007 Petrova Ves Skalica 86,39
848531 Popudiny Skalica 48,41
850012 Prietržka Skalica 32,59
950068 Primoravské lúky Skalica 22,98
850896 Radimov Skalica 46,50
851094 Radošovce Skalica 35,33
950050 Rúbanice Skalica 35,13
950084 Sedlište Skalica 22,03
855618 Skalica Skalica 39,84
865389 Trnovec Skalica 46,86
866491 Unín Skalica 69,87
813354 Vidovany Skalica 34,98
869279 Vieska Skalica 35,77
813346 Vlčkovany Skalica 35,04
870226 Vrádište Skalica 30,13
950076 Záhajné Skalica 24,01


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený