Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
802123 Baška Košice - okolie 45,76
802565 Belža Košice - okolie 53,97
802611 Beniakovce Košice - okolie 39,65
802875 Bidovce Košice - okolie 40,38
803111 Blažice Košice - okolie 74,54 *
803413 Bohdanovce Košice - okolie 45,00
803626 Boliarov Košice - okolie 47,44
820547 Bočiar Košice - okolie 112,66 *
807150 Budimír Košice - okolie 43,78
807281 Budulov Košice - okolie 91,80 *
807389 Bukovec Košice - okolie 37,75
807435 Bunetice Košice - okolie 18,96
807486 Buzica Košice - okolie 51,54
854328 Byster Košice - okolie 60,80 *
808113 Cestice Košice - okolie 81,52 *
841463 Chorváty Košice - okolie 43,53
820954 Chrastné Košice - okolie 43,65
845914 Chym Košice - okolie 48,17
810118 Debraď Košice - okolie 31,53
812935 Drienovec Košice - okolie 33,19
871699 Dvorníky Košice - okolie 39,24
814733 Geča Košice - okolie 53,77
815306 Gyňov Košice - okolie 59,52
815691 Haniska Košice - okolie 52,05
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *
816060 Herľany Košice - okolie 39,63
816574 Hodkovce Košice - okolie 44,68 *
841455 Hosťovce Košice - okolie 43,08
819212 Hrašovík Košice - okolie 44,03
866008 Háj Košice - okolie 27,41
820636 Hýľov Košice - okolie 22,30 *
822043 Janík Košice - okolie 65,12 *
822434 Jasov Košice - okolie 29,86
823210 Kalša Košice - okolie 39,94
823708 Kecerovské Kostoľany Košice - okolie 43,24
823732 Kecerovské Pekľany Košice - okolie 24,66
823741 Kecerovský Lipovec Košice - okolie 26,41
819085 Kechnec Košice - okolie 64,62
825409 Kokšov-Bakša Košice - okolie 50,88
826049 Komárovce Košice - okolie 89,08 *
813079 Kostoľany nad Hornádom Košice - okolie 35,21
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
827622 Košická Polianka Košice - okolie 36,58
875309 Košické Hámre Košice - okolie 17,32 *
827673 Košický Klečenov Košice - okolie 43,54 *
828238 Kráľovce Košice - okolie 38,92
830259 Kysak Košice - okolie 31,26
835030 Malá Ida Košice - okolie 47,38
835137 Malá Lodina Košice - okolie 16,39


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený