Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803553 Bojničky Hlohovec 37,85
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 49,01
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 41,05
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 81,53
814024 Dvorníky Hlohovec 48,10
816248 Hlohovec Hlohovec 44,14
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 43,38
818259 Horné Trhovište Hlohovec 42,39
818313 Horné Zelenice Hlohovec 124,96
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
823970 Kľačany Hlohovec 54,42
831379 Leopoldov Hlohovec 40,20
834670 Madunice Hlohovec 55,81
836729 Merašice Hlohovec 49,22
845591 Pastuchov Hlohovec 48,28
848689 Posádka Hlohovec 42,20
851779 Ratkovce Hlohovec 80,77
854425 Sasinkovo Hlohovec 47,97
855472 Siladice Hlohovec 78,23
862592 Tekolďany Hlohovec 55,53
862762 Tepličky Hlohovec 42,39
864064 Trakovice Hlohovec 70,04
809411 Červeník Hlohovec 63,40
861847 Šulekovo Hlohovec 64,39
875007 Žlkovce Hlohovec 78,76


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený