Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802981 Biskupice Bánovce nad Bebravou 63,76
803677 Borčany Bánovce nad Bebravou 56,32
806722 Brezolupy Bánovce nad Bebravou 58,58
800805 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 45,62
821047 Chudá Lehota Bánovce nad Bebravou 52,15
808202 Cimenná Bánovce nad Bebravou 26,12
810673 Dežerice Bánovce nad Bebravou 61,36
811955 Dolné Držkovce Bánovce nad Bebravou 45,25
812072 Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou 77,51
813222 Dubnička Bánovce nad Bebravou 101,78
813966 Dvorec Bánovce nad Bebravou 44,26
815471 Haláčovce Bánovce nad Bebravou 57,88
817864 Horné Držkovce Bánovce nad Bebravou 28,60
818046 Horné Naštice Bánovce nad Bebravou 20,11
818135 Horné Ozorovce Bánovce nad Bebravou 49,79
828432 Krásna Ves Bánovce nad Bebravou 35,70 *
829692 Kšinná Bánovce nad Bebravou 7,89
831981 Libichava Bánovce nad Bebravou 58,28
866385 Látkovce Bánovce nad Bebravou 175,38 *
835021 Malá Hradná Bánovce nad Bebravou 61,80 *
835528 Malé Chlievany Bánovce nad Bebravou 105,32
835510 Malé Hoste Bánovce nad Bebravou 43,65
836796 Miezgovce Bánovce nad Bebravou 23,01
839426 Nedašovce Bánovce nad Bebravou 59,86
843776 Omastiná Bánovce nad Bebravou 5,38
815489 Otrhánky Bánovce nad Bebravou 62,11
845833 Pečeňany Bánovce nad Bebravou 52,73
847852 Pochabany Bánovce nad Bebravou 45,50
847585 Podlužany Bánovce nad Bebravou 110,49
849332 Pravotice Bánovce nad Bebravou 70,56
850357 Prusy Bánovce nad Bebravou 103,76
874981 Radiša Bánovce nad Bebravou 11,43
853704 Ruskovce Bánovce nad Bebravou 93,92 *
854140 Rybany Bánovce nad Bebravou 61,13
856070 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 18,44
856096 Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 8,94
863203 Timoradza Bánovce nad Bebravou 61,92
864170 Trebichava Bánovce nad Bebravou 6,46
866393 Uhrovec Bánovce nad Bebravou 25,55
866407 Uhrovské Podhradie Bánovce nad Bebravou 5,09
868001 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou 58,48
867993 Veľké Hoste Bánovce nad Bebravou 52,00
810681 Vlčkovo Bánovce nad Bebravou 37,94
870897 Vysočany Bánovce nad Bebravou 64,46
873501 Zlatníky Bánovce nad Bebravou 22,31
872482 Závada pod Čiernym vrchom Bánovce nad Bebravou 3,77
809560 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou 6,55
809977 Čuklasovce Bánovce nad Bebravou 40,43
834360 Ľutov Bánovce nad Bebravou 134,42 *
860972 Šišov Bánovce nad Bebravou 57,51


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený