Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802981 Biskupice Bánovce nad Bebravou 60,26
803677 Borčany Bánovce nad Bebravou 54,39
806722 Brezolupy Bánovce nad Bebravou 57,77
800805 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 49,04
821047 Chudá Lehota Bánovce nad Bebravou 102,22 *
808202 Cimenná Bánovce nad Bebravou 29,14
810673 Dežerice Bánovce nad Bebravou 62,92
811955 Dolné Držkovce Bánovce nad Bebravou 44,06
812072 Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou 78,93
813222 Dubnička Bánovce nad Bebravou 76,32
813966 Dvorec Bánovce nad Bebravou 53,18
815471 Haláčovce Bánovce nad Bebravou 53,83
817864 Horné Držkovce Bánovce nad Bebravou 44,25
818046 Horné Naštice Bánovce nad Bebravou 23,40
818135 Horné Ozorovce Bánovce nad Bebravou 53,60
828432 Krásna Ves Bánovce nad Bebravou 35,70 *
829692 Kšinná Bánovce nad Bebravou 8,41
831981 Libichava Bánovce nad Bebravou 61,68
866385 Látkovce Bánovce nad Bebravou 175,38 *
835021 Malá Hradná Bánovce nad Bebravou 28,86
835528 Malé Chlievany Bánovce nad Bebravou 92,75
835510 Malé Hoste Bánovce nad Bebravou 50,27
836796 Miezgovce Bánovce nad Bebravou 21,52
839426 Nedašovce Bánovce nad Bebravou 59,97
843776 Omastiná Bánovce nad Bebravou 5,64
815489 Otrhánky Bánovce nad Bebravou 56,36
845833 Pečeňany Bánovce nad Bebravou 50,82
847852 Pochabany Bánovce nad Bebravou 51,62
847585 Podlužany Bánovce nad Bebravou 101,26
849332 Pravotice Bánovce nad Bebravou 70,27
850357 Prusy Bánovce nad Bebravou 86,34
874981 Radiša Bánovce nad Bebravou 12,73
853704 Ruskovce Bánovce nad Bebravou 32,15
854140 Rybany Bánovce nad Bebravou 59,29
856070 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 18,44
856096 Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 9,17
863203 Timoradza Bánovce nad Bebravou 51,51
864170 Trebichava Bánovce nad Bebravou 6,44
866393 Uhrovec Bánovce nad Bebravou 29,84
866407 Uhrovské Podhradie Bánovce nad Bebravou 5,56
868001 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou 61,91
867993 Veľké Hoste Bánovce nad Bebravou 54,59
810681 Vlčkovo Bánovce nad Bebravou 47,56
870897 Vysočany Bánovce nad Bebravou 64,39
873501 Zlatníky Bánovce nad Bebravou 24,88
872482 Závada pod Čiernym vrchom Bánovce nad Bebravou 4,69
809560 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou 6,52
809977 Čuklasovce Bánovce nad Bebravou 41,09
834360 Ľutov Bánovce nad Bebravou 22,24
860972 Šišov Bánovce nad Bebravou 59,78
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 8,46
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 16,95


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky