Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
814415 Fričovce Prešov 13,94 *
852902 Rozložná Rožňava 13,52
820725 Chmeľová Bardejov 13,29
837504 Miklušovce Prešov 13,86
860841 Šindliar Prešov 13,14 *
820784 Chminianske Jakubovany Prešov 13,86 *
833657 Lučatín Banská Bystrica 13,96
843806 Ondavka Bardejov 13,60
856258 Slavošovce Rožňava 13,25
871273 Vyšná Polianka Bardejov 13,60
843831 Ondrašovce Prešov 13,40 *
873349 Zlaté Bardejov 14,00
849421 Predmier Bytča 14,40
867969 Veľké Borové Liptovský Mikuláš 14,04
834106 Lúka Nové Mesto nad Váhom 14,29
867501 Vavrišovo Liptovský Mikuláš 14,10
826031 Komárov Bardejov 14,77
821063 Chvojnica Myjava 14,38
812714 Dovalovo Liptovský Mikuláš 14,81
819123 Hraničné Stará Ľubovňa 14,55
860948 Široké Prešov 14,93
838276 Mokroluh Bardejov 14,01
802743 Bertotovce Prešov 14,56
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
850233 Príkra Svidník 14,53
853577 Runina Snina 14,97
852759 Rokytov Bardejov 14,00
814474 Gaboltov Bardejov 14,98
815926 Hatné Považská Bystrica 14,75
950084 Sedlište Skalica 14,99
843610 Olešná Čadca 14,80
821896 Jakubova Voľa Sabinov 14,07
862517 Tarnov Bardejov 14,00
821390 Istebné Dolný Kubín 14,90
859711 Sveržov Bardejov 14,00
844420 Ortuťová Bardejov 14,01
865702 Turá Lúka Myjava 14,56
832448 Liptovská Porúbka Liptovský Mikuláš 14,49
800252 Ardovo Rožňava 14,90
809951 Čremošné Turčianske Teplice 14,51
828386 Krásna Hôrka Tvrdošín 14,82
865478 Trstená Tvrdošín 14,48
800309 Babie Vranov nad Topľou 14,00
858862 Stráža Žilina 14,15
859681 Svederník Žilina 14,99
834581 Lysica Žilina 14,33
801453 Kostiviarska Banská Bystrica 14,21
838659 Motyčky Banská Bystrica 14,92 *
846155 Petrovo Rožňava 14,99
856231 Slavoška Rožňava 14,94
816892 Honce Rožňava 14,50
819671 Brusno Banská Bystrica 14,22
871940 Zákamenné Námestovo 14,79
848638 Poruba Prievidza 14,46
844519 Osrblie Brezno 14,14 *
847500 Podkriváň Detva 14,68
800015 Ábelová Lučenec 14,58
838811 Muránska Lehota Revúca 14,59
848131 Pongrácovce Levoča 14,42
817830 Horná Ves Žiar nad Hronom 14,03
843679 Nižná Oľka Medzilaborce 14,84
835102 Malá Lehota Žarnovica 14,57
802484 Beloveža Bardejov 14,06
844624 Ostrý Grúň Žarnovica 14,05
866415 Újazd Trenčín 14,25
832871 Lisková Ružomberok 14,25
846929 Plešivec Rožňava 14,21
855847 Sklabinský Podzámok Martin 14,04
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *
853518 Rudník Košice - okolie 14,95
866156 Tvarožná Kežmarok 15,00
825697 Kolbasov Snina 15,19
815721 Hankovce Bardejov 15,28
825425 Veľký Kolačín Ilava 15,73
852406 Rimavská Píla Rimavská Sobota 15,65
836681 Meliata Rožňava 15,13
867772 Veľká Lehota Žarnovica 15,71
810835 Divina Žilina 15,00 *
806871 Brezovka Bardejov 15,00
803723 Borov Medzilaborce 15,30
825115 Kochanovce Bardejov 15,16
870587 Vrbovce Myjava 15,78
806749 Brezová pod Bradlom Myjava 15,53
875015 Župčany Prešov 15,66
843261 Ochtiná Rožňava 15,24
835790 Malinová Prievidza 15,02
839493 Nemcovce Bardejov 15,09
849367 Praznov Považská Bystrica 15,00
824348 Klieština Považská Bystrica 15,57
815179 Gočaltovo Rožňava 15,70
838772 Muráň Revúca 15,54
847917 Poliakovce Bardejov 15,00
807419 Bukovina Žiar nad Hronom 15,30
818844 Hrabovec Bardejov 15,00
812641 Donovaly Banská Bystrica 15,12 *
850314 Prosné Považská Bystrica 15,08
832391 Liptovská Anna Liptovský Mikuláš 15,26 *
859052 Strelníky Banská Bystrica 15,60
836095 Markuška Rožňava 15,42
847402 Podhradík Prešov 15,85


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood