Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
831484 Leštiny Dolný Kubín 32,52 *
836613 Medzibrodie nad Oravou Dolný Kubín 32,78 *
807885 Bziny Dolný Kubín 36,52
867608 Revišné Dolný Kubín 18,15
872806 Zázrivá Dolný Kubín 7,25
812404 Záskalie Dolný Kubín 26,02
844438 Osádka Dolný Kubín 33,68
847861 Pokryváč Dolný Kubín 30,48
844152 Zábrež Dolný Kubín 30,00
857785 Srňacie Dolný Kubín 29,26
812463 Medzihradné Dolný Kubín 31,53
838241 Mokraď Dolný Kubín 32,06
812340 Malý Bysterec Dolný Kubín 26,70
824968 Kňažia Dolný Kubín 33,46
838250 Mokradská Hoľa Dolný Kubín 29,46 *
849715 Pribiš Dolný Kubín 23,90
828220 Kraľovany Dolný Kubín 7,48
845388 Párnica Dolný Kubín 12,85
844209 Oravský Podzámok Dolný Kubín 53,56 *
820679 Chlebnice Dolný Kubín 18,84 *
874027 Žaškov Dolný Kubín 26,04
810991 Dlhá nad Oravou Dolný Kubín 16,94
811599 Dolná Lehota Dolný Kubín 7,83
835391 Malatiná Dolný Kubín 11,45
829072 Krivá Dolný Kubín 17,92
867616 Veličná Dolný Kubín 20,15
817210 Horná Lehota Dolný Kubín 18,56
822345 Jasenová Dolný Kubín 35,68
854701 Sedliacka Dubová Dolný Kubín 8,34
821390 Istebné Dolný Kubín 14,90
850454 Pucov Dolný Kubín 23,90
844144 Poruba-Geceľ Dolný Kubín 30,03
871541 Vyšný Kubín Dolný Kubín 41,14
826782 Pinkove Kračany Dunajská Streda 98,14
816647 Čéfa Dunajská Streda 216,28 *
830020 Töböréte Dunajská Streda 112,91
837717 Kráľovianky Dunajská Streda 120,42
816639 Beketfa Dunajská Streda 111,99
828262 Etreho Kračany Dunajská Streda 182,56 *
828301 Lesné Kračany Dunajská Streda 119,19
842966 Malý Máger Dunajská Streda 94,43
816663 Malá Budafa Dunajská Streda 216,28 *
834599 Macov Dunajská Streda 127,76
828297 Kráľovičove Kračany Dunajská Streda 95,66
813826 Mliečany Dunajská Streda 178,38 *
816701 Veľká Budafa Dunajská Streda 216,28 *
844276 Blatná lúka Dunajská Streda 94,95
818364 Šuľany Dunajská Streda 221,26 *
830011 Pódafa Dunajská Streda 123,68
816710 Čentöfa Dunajská Streda 216,28 *
828271 Jastrabie Kračany Dunajská Streda 88,28
826766 Kynceľove Kračany Dunajská Streda 93,75
822051 Búštelek Dunajská Streda 105,61
829978 Čenkesfa Dunajská Streda 122,04
950114 Poteho osada Dunajská Streda 216,28 *
826774 Moravské Kračany Dunajská Streda 103,05
822060 Dolné Janíky Dunajská Streda 98,71
816655 Kostolná Gala Dunajská Streda 216,28 *
867861 Čukárska Paka Dunajská Streda 101,24
830003 Lidér Tejed Dunajská Streda 136,51
814113 Malé Dvorníky Dunajská Streda 201,94 *
803031 Blatná na Ostrove Dunajská Streda 126,41
813664 Dunajská Streda Dunajská Streda 178,38 *
831107 Malý Lég Dunajská Streda 132,93
808644 Čakany Dunajská Streda 93,74
831131 Veľký Lég Dunajská Streda 116,09
817490 Benkova Potôň Dunajská Streda 112,40
844250 Dolná Potôň Dunajská Streda 109,08
802476 Bellova Ves Dunajská Streda 104,54
833631 Malá Lúč Dunajská Streda 214,96 *
863939 Horné Topoľníky Dunajská Streda 179,30 *
837725 Mliečno Dunajská Streda 107,33
865486 Trstená na Ostrove Dunajská Streda 111,81
836788 Mierovo Dunajská Streda 118,44
837709 Bučuháza Dunajská Streda 128,11
873373 Maslovce Dunajská Streda 90,19
860379 Čilistov Dunajská Streda 112,55
873365 Čenkovce Dunajská Streda 68,86
829960 Blažov Dunajská Streda 139,10
816698 Stará Gala Dunajská Streda 216,28 *
822914 Jurová Dunajská Streda 120,79
836826 Michal na Ostrove Dunajská Streda 123,99
817503 Čečínska Potôň Dunajská Streda 119,49
821535 Ižop Dunajská Streda 130,91
831123 Sása Dunajská Streda 112,42
812242 Mad Dunajská Streda 192,64 *
865290 Trnávka Dunajská Streda 200,82 *
814121 Veľké Dvorníky Dunajská Streda 191,78
830208 Kvetoslavov Dunajská Streda 205,26 *
812234 Dolný Bar Dunajská Streda 126,07
870021 Vojka nad Dunajom Dunajská Streda 179,76 *
803430 Boheľov Dunajská Streda 85,42
819565 Horný Štál Dunajská Streda 100,70
820571 Hviezdoslavov Dunajská Streda 117,49
819581 Tône Dunajská Streda 139,23
843482 Oľdza Dunajská Streda 96,67
833649 Veľká Lúč Dunajská Streda 214,96 *
845612 Pataš Dunajská Streda 118,36
867888 Veľká Paka Dunajská Streda 106,39
818356 Horný Bar Dunajská Streda 125,75


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood