Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
871389 Vyšné nad Hronom Levice 166,62 *
800571 Bajka Levice 168,94 *
819719 Domaša Levice 169,94 *
807036 Bruty Nové Zámky 172,66 *
873152 Zemné Nové Zámky 173,00 *
843300 Okoč Dunajská Streda 173,46 *
823422 Kamenín Nové Zámky 174,40 *
866385 Látkovce Bánovce nad Bebravou 175,38 *
861553 Štúrovo Nové Zámky 176,98 *
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
813664 Dunajská Streda Dunajská Streda 178,38 *
822141 Jánovce Galanta 178,30 *
813826 Mliečany Dunajská Streda 178,38 *
809772 Heď Galanta 178,38 *
870021 Vojka nad Dunajom Dunajská Streda 179,76 *
870013 Kyselica Dunajská Streda 179,76 *
863939 Horné Topoľníky Dunajská Streda 179,30 *
863921 Dolné Topoľníky Dunajská Streda 179,30 *
832243 Mlynský Sek Nové Zámky 181,04 *
828289 Kľučiarove Kračany Dunajská Streda 182,56 *
828262 Etreho Kračany Dunajská Streda 182,56 *
845698 Pavlice Trnava 182,30 *
843946 Opatovský Sokolec Dunajská Streda 182,30 *
837547 Veľký Kýr Nové Zámky 184,74 *
826804 Kostolný Sek Nové Zámky 186,08 *
852678 Rohovce Dunajská Streda 186,80
862681 Dolný Tekovský Hrádok Levice 188,40 *
862690 Horný Tekovský Hrádok Levice 190,66 *
814121 Veľké Dvorníky Dunajská Streda 191,78
812242 Mad Dunajská Streda 192,64 *
819735 Vozokany nad Hronom Levice 193,12 *
870790 Vydrany Dunajská Streda 195,44 *
832251 Ondrochov Nové Zámky 195,04 *
814440 Gabčíkovo Dunajská Streda 198,62 *
819557 Dolný Štál Dunajská Streda 198,02 *
865290 Trnávka Dunajská Streda 200,82 *
814113 Malé Dvorníky Dunajská Streda 201,94 *
802808 Bešeňov Nové Zámky 205,41
830208 Kvetoslavov Dunajská Streda 205,26 *
840734 Nitriansky Hrádok Nové Zámky 205,66 *
870269 Vrakúň Dunajská Streda 206,20 *
870251 Nekyje na Ostrove Dunajská Streda 206,20 *
833649 Veľká Lúč Dunajská Streda 214,96 *
879711 Malý Kýr Nové Zámky 214,56 *
833631 Malá Lúč Dunajská Streda 214,96 *
816680 Póšfa Dunajská Streda 216,28 *
950114 Poteho osada Dunajská Streda 216,28 *
816710 Čentöfa Dunajská Streda 216,28 *
816701 Veľká Budafa Dunajská Streda 216,28 *
816663 Malá Budafa Dunajská Streda 216,28 *
816647 Čéfa Dunajská Streda 216,28 *
816698 Stará Gala Dunajská Streda 216,28 *
816655 Kostolná Gala Dunajská Streda 216,28 *
818364 Šuľany Dunajská Streda 221,26 *
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
814644 Gáň Galanta 221,12 *
809799 Zúgov Galanta 233,48 *

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood