Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
870811 Vydrná Púchov 4,62
870820 Vydrník Poprad 42,34 *
870846 Vyhne Žiar nad Hronom 98,38 *
870862 Východná Liptovský Mikuláš 31,87
870871 Výrava Medzilaborce 34,87
870897 Vysočany Bánovce nad Bebravou 64,39
870901 Vysoká Banská Štiavnica 44,94 *
870919 Vysoká Sabinov 7,25
871061 Vysoká nad Kysucou Čadca 13,36
871117 Vysoká nad Uhom Michalovce 50,27
871133 Vysoká pri Morave Malacky 52,30
871141 Vyškovce Stropkov 26,81
871168 Vyškovce nad Ipľom Levice 53,32
871184 Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 40,48 *
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 32,88
871206 Vyšná Jablonka Humenné 32,78 *
871214 Vyšná Jedľová Svidník 67,56
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 36,04
871249 Vyšná Olšava Stropkov 23,12
871257 Vyšná Pisaná Svidník 20,28
871265 Vyšná Pokoradz Rimavská Sobota 103,01
871273 Vyšná Polianka Bardejov 13,60
871290 Vyšná Rybnica Sobrance 25,93
871303 Vyšná Sitnica Humenné 26,41
871311 Vyšná Slaná Rožňava 16,84
871346 Vyšná Šebastová Prešov 21,32
871354 Vyšná Šuňava Poprad 31,32 *
871362 Vyšná Voľa Bardejov 11,89
871371 Vyšné Ladičkovce Humenné 54,16 *
871389 Vyšné nad Hronom Levice 166,62 *
871401 Vyšné Nemecké Sobrance 35,71
871419 Vyšné Raslavice Bardejov 18,12
871427 Vyšné Remety Sobrance 26,65
871435 Vyšné Repaše Levoča 31,34
871451 Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 23,56 *
871460 Gregorovce Rimavská Sobota 57,82 *
871478 Vyšné Valice Rimavská Sobota 56,28 *
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 44,86 *
871494 Maškovce Humenné 47,12 *
871508 Vyšný Hrušov Humenné 43,26
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 4,62
871524 Vyšný Komárnik Svidník 23,18
871532 Vyšný Kručov Bardejov 19,97
871541 Vyšný Kubín Dolný Kubín 41,14
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 51,28
871575 Vyšný Mirošov Svidník 17,67
871583 Vyšný Orlík Svidník 45,00
871591 Vyšný Skálnik Rimavská Sobota 61,54
871605 Vyšný Slavkov Levoča 25,00
871613 Vyšný Tvarožec Bardejov 9,24
871621 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 26,42
871648 Zábiedovo Tvrdošín 6,29
871664 Záblatie Trenčín 23,65
871672 Záborie Martin 17,23
871681 Záborské Prešov 71,96 *
871699 Dvorníky Košice - okolie 39,42
871702 Včeláre Košice - okolie 33,77
871711 Zádiel Košice - okolie 24,87
871729 Zádor Rimavská Sobota 43,17
871737 Zádubnie Žilina 46,32 *
871745 Záhor Sobrance 41,65
871770 Záhorce Veľký Krtíš 77,01
871788 Záhorie Malacky 54,82 *
871796 Záhorská Bystrica Bratislava IV 89,09
871800 Bystrická hora Malacky 52,05
871818 Hrubé lúky Malacky 119,76 *
871826 Záhorská Ves Malacky 77,78
871834 Záhradné Prešov 25,00
871851 Zacharovce Rimavská Sobota 87,30 *
871915 Zaježová Zvolen 16,38 *
871940 Zákamenné Námestovo 14,79
872253 Zákopčie Čadca 18,04 *
872261 Zalaba Levice 64,31
872270 Zálesie Senec 86,16
872296 Zálesie Kežmarok 12,94 *
872300 Zamarovce Trenčín 20,16
872326 Zámutov Vranov nad Topľou 19,71
872342 Záriečie Púchov 7,65
872369 Záskalie Považská Bystrica 55,82 *
872377 Zástranie Žilina 23,56 *
872393 Zatín Trebišov 33,00
872407 Záturčie Martin 62,92 *
872423 Závada Topoľčany 28,98
872431 Trenčianska Závada Trenčín 30,07
872440 Závada Veľký Krtíš 40,00
872458 Závada Levoča 26,20
872466 Závada Humenné 31,12 *
872482 Závada pod Čiernym vrchom Bánovce nad Bebravou 4,69
872491 Závadka Humenné 42,06
872504 Závadka Michalovce 40,68
872512 Závadka Prešov 30,00 *
872547 Závadka Gelnica 16,12 *
872563 Závadka nad Hronom Brezno 10,45
872580 Zavar Trnava 90,64
872598 Orechové Trenčín 56,76 *
872601 Istebník Trenčín 39,92
872644 Závažná Poruba Liptovský Mikuláš 21,75
872679 Závod Malacky 53,88
872806 Zázrivá Dolný Kubín 7,25


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood