Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
870633 Vrícko Martin 39,82
870650 Vrútky Martin 16,08
870641 Vršatské Podhradie Ilava 8,17
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 37,94
870790 Vydrany Dunajská Streda 195,44 *
836630 Vydraň Medzilaborce 36,36
870811 Vydrná Púchov 4,62
870820 Vydrník Poprad 42,34 *
870846 Vyhne Žiar nad Hronom 98,38 *
870919 Vysoká Sabinov 7,25
870901 Vysoká Banská Štiavnica 44,94 *
871061 Vysoká nad Kysucou Čadca 13,36
871117 Vysoká nad Uhom Michalovce 50,27
871133 Vysoká pri Morave Malacky 52,30
870897 Vysočany Bánovce nad Bebravou 64,39
840696 Vyšehradné Prievidza 6,09
871141 Vyškovce Stropkov 26,81
871168 Vyškovce nad Ipľom Levice 53,32
871184 Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 40,48 *
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 32,88
871206 Vyšná Jablonka Humenné 32,78 *
871214 Vyšná Jedľová Svidník 67,56
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 36,04
871249 Vyšná Olšava Stropkov 23,12
871257 Vyšná Pisaná Svidník 20,28
871265 Vyšná Pokoradz Rimavská Sobota 103,01
871273 Vyšná Polianka Bardejov 13,60
871290 Vyšná Rybnica Sobrance 25,93
871303 Vyšná Sitnica Humenné 26,41
871311 Vyšná Slaná Rožňava 16,84
871362 Vyšná Voľa Bardejov 11,89
871346 Vyšná Šebastová Prešov 21,32
871354 Vyšná Šuňava Poprad 31,32 *
871371 Vyšné Ladičkovce Humenné 54,16 *
871401 Vyšné Nemecké Sobrance 35,71
827088 Vyšné Opátske Košice IV 77,40 *
871419 Vyšné Raslavice Bardejov 18,12
871427 Vyšné Remety Sobrance 26,65
871435 Vyšné Repaše Levoča 31,34
871451 Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 23,56 *
856681 Vyšné Slovinky Spišská Nová Ves 5,75
871478 Vyšné Valice Rimavská Sobota 56,28 *
871389 Vyšné nad Hronom Levice 166,62 *
868892 Vyšný Blh Rimavská Sobota 53,97
865800 Vyšný Hrabovec Stropkov 20,70
871508 Vyšný Hrušov Humenné 43,26
853747 Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 29,89
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 4,62
871524 Vyšný Komárnik Svidník 23,18
871532 Vyšný Kručov Bardejov 19,97
871541 Vyšný Kubín Dolný Kubín 41,14
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 51,28
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 26,61
871575 Vyšný Mirošov Svidník 17,67
827649 Vyšný Olčvár Košice - okolie 71,16 *
871583 Vyšný Orlík Svidník 45,00
871591 Vyšný Skálnik Rimavská Sobota 61,54
871605 Vyšný Slavkov Levoča 25,00
871613 Vyšný Tvarožec Bardejov 9,24
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 44,86 *
871621 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 26,42
866709 Váhovce Galanta 107,02
867365 Vápeník Svidník 35,17
825671 Vážsky klin Komárno 138,94
857360 Véč Trebišov 84,76 *
869350 Vígľaš Detva 19,66
869431 Vígľašská Huta-Kalinka Detva 20,62
869759 Vítkovce Spišská Nová Ves 34,42
869724 Víťaz Prešov 9,74
869732 Víťazovce Humenné 46,32 *
870765 Výborná Kežmarok 31,14
870862 Východná Liptovský Mikuláš 31,87
870871 Výrava Medzilaborce 34,87
819841 Výčapky Nitra 78,40
870781 Výčapy-Opatovce Nitra 100,37
867543 Včelince Rimavská Sobota 51,73
871702 Včeláre Košice - okolie 33,77
871851 Zacharovce Rimavská Sobota 87,30 *
871915 Zaježová Zvolen 16,38 *
872261 Zalaba Levice 64,31
868779 Zalužice Michalovce 93,06 *
872300 Zamarovce Trenčín 20,16
872393 Zatín Trebišov 33,00
872580 Zavar Trnava 90,64
872831 Zbehy Nitra 72,59
872822 Zbehňov Trebišov 79,00 *
872849 Zboj Snina 9,56
872857 Zbojné Medzilaborce 43,08 *
872873 Zbora Púchov 13,38
872881 Zborov Bardejov 17,30
872903 Zborov nad Bystricou Čadca 12,94 *
872946 Zbudská Belá Medzilaborce 25,89
872954 Zbudské Dlhé Humenné 48,46 *
872962 Zbudský Rokytov Humenné 27,48
872971 Zbudza Michalovce 39,97
872989 Zbyňov Žilina 25,86
854344 Zdoba Košice - okolie 74,62 *
872997 Zeleneč Trnava 117,81
848107 Zelené Poltár 39,47


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood