Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
829587 Krušetnica Námestovo 13,48
829595 Krušinec Stropkov 24,99
829609 Dolné Chlebany Topoľčany 73,55
829617 Krušovce Topoľčany 75,88
829625 Kružlov Bardejov 20,00
829641 Kružlová Svidník 28,65
829650 Kružná Rožňava 31,82
829676 Kružno Rimavská Sobota 78,66 *
829692 Kšinná Bánovce nad Bebravou 8,41
829714 Kubáňovo Levice 69,47
829722 Kubrá Trenčín 34,28
829731 Kubrica Trenčín 91,54 *
829757 Kučín Bardejov 21,43
829765 Kučín nad Ondavou Vranov nad Topľou 33,85
829773 Kuchyňa Malacky 35,07
829781 Kuklov Senica 59,87
829790 Kuková Svidník 15,50
829811 Kukučínov Levice 92,58
829820 Malý Pesek Levice 74,01
829838 Kunerad Žilina 40,41
829854 Kunešov Žiar nad Hronom 7,84
829862 Kunov Senica 45,28
829897 Kunova Teplica Rožňava 17,06
829901 Kuraľany Levice 141,38
829919 Kurima Bardejov 18,51
829927 Kurimany Levoča 37,34
829935 Kurimka Svidník 13,14
829943 Kurov Bardejov 19,95
829951 Kusín Michalovce 10,71
829960 Blažov Dunajská Streda 139,10
829978 Čenkesfa Dunajská Streda 122,04
829986 Heďbeneéte Dunajská Streda 118,79
830003 Lidér Tejed Dunajská Streda 136,51
830011 Pódafa Dunajská Streda 123,68
830020 Töböréte Dunajská Streda 112,91
830038 Kúty Senica 36,02
830054 Kuzmice Topoľčany 58,83
830089 Kuzmice Trebišov 58,67
830097 Dlhá Lúka Liptovský Mikuláš 11,65
830101 Kvačany Liptovský Mikuláš 12,00
830119 Kvačany Prešov 11,48
830127 Kvakovce Vranov nad Topľou 37,71
830151 Kvašov Púchov 33,98 *
830178 Keť Levice 125,46
830208 Kvetoslavov Dunajská Streda 205,26 *
830232 Kyjatice Rimavská Sobota 42,54 *
830241 Kyjov Stará Ľubovňa 17,44
830259 Kysak Košice - okolie 31,67
830275 Kysta Trebišov 62,04
830283 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto 34,87
830381 Kysucký Lieskovec Kysucké Nové Mesto 32,30
830399 Láb Malacky 23,18
830429 Lackov Krupina 27,72
830437 Lacková Stará Ľubovňa 24,48
830445 Lackovce Humenné 27,06
830453 Lačnov Prešov 6,62
830461 Lada Prešov 25,00
830488 Ladce Ilava 22,40
830496 Ladice Zlaté Moravce 56,57
830500 Ladmovce Trebišov 70,36 *
830518 Ladomer Žiar nad Hronom 104,08 *
830526 Ladomirov Snina 18,80
830542 Ladomirová Svidník 30,88
830551 Ladzany Krupina 39,73
830577 Lakšárska Nová Ves Senica 56,96 *
830585 Mikulášov Senica 24,00
830615 Lančár Piešťany 78,16
830623 Malý Lapáš Nitra 96,38 *
830631 Veľký Lapáš Nitra 85,87
830640 Lascov Bardejov 10,75
830658 Laskár Martin 49,45
830666 Lastomír Michalovce 59,87
830682 Lastovce Trebišov 56,96
830704 Laškovce Michalovce 51,10
830747 Látky Detva 27,54 *
830879 Lazany Martin 28,46
830887 Lazany Prievidza 33,52
830895 Lazisko Liptovský Mikuláš 25,36 *
830917 Dubková Púchov 8,41
830950 Lazy pod Makytou Púchov 7,84
831042 Lažany Prešov 16,42
831051 Lednica Púchov 22,04 *
831077 Lednické Rovne Púchov 8,03
831085 Legnava Stará Ľubovňa 11,92
831107 Malý Lég Dunajská Streda 132,93
831115 Masníkovo Dunajská Streda 129,93
831123 Sása Dunajská Streda 112,42
831131 Veľký Lég Dunajská Streda 116,09
831140 Lehota Nitra 76,04
831158 Rimavská Lehota Rimavská Sobota 27,52
831166 Rimavica Rimavská Sobota 13,02
831191 Lehota pod Vtáčnikom Prievidza 37,66
831204 Lehôtka Lučenec 55,75
831212 Lehôtka pod Brehmi Žiar nad Hronom 28,13
831239 Lechnica Kežmarok 26,23
831247 Lekárovce Sobrance 58,87
831255 Leľa Nové Zámky 108,00 *
831263 Kapoňa Trebišov 88,28 *
831271 Leles Trebišov 80,38 *
831298 Chabžany Prešov 25,88


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood