Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
827380 Barca Košice IV 77,80 *
827401 Pereš Košice II 70,04 *
827428 Myslava Košice II 58,42 *
827444 Kamenné Košice I 66,12 *
827452 Ťahanovce Košice I 50,38 *
827495 Poľov Košice II 58,13
827509 Šaca Košice II 60,07
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
827622 Košická Polianka Košice - okolie 35,97
827631 Nižný Olčvár Košice - okolie 60,66 *
827649 Vyšný Olčvár Košice - okolie 71,16 *
827673 Košický Klečenov Košice - okolie 43,54 *
827681 Koškovce Humenné 50,00
827690 Košolná Trnava 65,87
827711 Košťany nad Turcom Martin 42,55
827720 Košúty Galanta 112,34
827746 Kotešová Bytča 19,55
827762 Kotrčiná Lúčka Žilina 34,64 *
827771 Kováčová Zvolen 39,44
827797 Kováčová Rožňava 26,28 *
827801 Kováčovce Veľký Krtíš 71,30 *
827827 Koválov Senica 40,56
827835 Koválovec Skalica 33,83
827843 Kovarce Topoľčany 45,94
827860 Kozárovce Levice 60,45
827878 Kozelník Banská Štiavnica 96,18 *
827886 Kozí Vrbovok Krupina 24,67
827894 Kožany Bardejov 18,23
827908 Kožuchov Trebišov 88,43
827916 Kožuchovce Stropkov 16,51
827924 Kračúnovce Svidník 20,95
827932 Krahule Žiar nad Hronom 26,15
827941 Krajná Bystrá Svidník 16,96
827959 Krajná Poľana Svidník 22,69
827967 Krajná Porúbka Svidník 16,70
827975 Krajné Myjava 23,22
828041 Krajné Čierno Svidník 17,84
828050 Krakovany Piešťany 83,92
828068 Stráže Piešťany 83,48
828076 Kráľ Rimavská Sobota 53,53
828084 Králiky Banská Bystrica 33,72 *
828106 Kráľov Brod Galanta 118,77
828157 Kráľová Zvolen 58,08 *
828173 Kráľova Lehota Liptovský Mikuláš 28,12
828190 Kráľová nad Váhom Šaľa 100,99
828203 Kráľová pri Senci Senec 81,60
828211 Krmeš Senec 74,16
828220 Kraľovany Dolný Kubín 7,48
828238 Kráľovce Košice - okolie 41,57
828246 Kráľovce Krupina 28,00
828254 Krnišov Krupina 25,83
828262 Etreho Kračany Dunajská Streda 182,56 *
828271 Jastrabie Kračany Dunajská Streda 88,28
828289 Kľučiarove Kračany Dunajská Streda 182,56 *
828297 Kráľovičove Kračany Dunajská Streda 95,66
828301 Lesné Kračany Dunajská Streda 119,19
828360 Kráľovský Chlmec Trebišov 73,54 *
828378 Kraskovo Rimavská Sobota 25,29
828386 Krásna Hôrka Tvrdošín 14,82
828394 Krásna Lúka Sabinov 28,28 *
828416 Krásna Košice IV 74,54 *
828432 Krásna Ves Bánovce nad Bebravou 35,70 *
828459 Krasňany Žilina 36,95
828467 Krásno Partizánske 51,88
828483 Krásno nad Kysucou Čadca 59,74 *
828700 Krásnohorská Dlhá Lúka Rožňava 68,50 *
828734 Krásnohorské Podhradie Rožňava 19,36
828751 Krásnovce Michalovce 47,04
828769 Krásny Brod Medzilaborce 50,32 *
828785 Rokytovce Medzilaborce 35,58 *
828807 Kravany Poprad 28,14
828815 Kravany Trebišov 23,82 *
828823 Kravany nad Dunajom Komárno 157,06 *
828858 Krčava Sobrance 32,65
828874 Kremná Stará Ľubovňa 23,36
828882 Kremnica Žiar nad Hronom 7,94
829021 Kremnické Bane Žiar nad Hronom 12,94 *
829030 Kristy Sobrance 32,14
829048 Krišľovce Stropkov 21,32
829056 Krišovská Liesková Michalovce 61,84
829072 Krivá Dolný Kubín 17,92
829081 Korytárky Detva 49,44 *
829099 Kriváň Detva 52,18 *
829137 Krivany Sabinov 21,27
829145 Krivé Bardejov 20,00
829153 Krivoklát Ilava 11,37
829161 Krivosúd-Bodovka Trenčín 13,54
829170 Kríže Bardejov 12,94 *
829196 Krížová Ves Kežmarok 51,54
829200 Krížovany Prešov 16,06 *
829218 Križovany nad Dudváhom Trnava 126,24
829226 Krná Poltár 40,42
829269 Krnča Topoľčany 31,41
829277 Krokava Rimavská Sobota 21,56 *
829307 Krompachy Spišská Nová Ves 4,07
829412 Krpeľany Martin 44,28 *
829447 Malé Krškany Levice 75,01
829455 Veľké Krškany Levice 82,19
829471 Krtovce Topoľčany 90,24
829498 Krupina Krupina 45,20 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood