Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
826740 Amadeho Kračany Dunajská Streda 128,05
800597 Baka Dunajská Streda 122,32
800643 Baloň Dunajská Streda 154,30
816639 Beketfa Dunajská Streda 121,87
802476 Bellova Ves Dunajská Streda 122,48
817490 Benkova Potôň Dunajská Streda 146,84
803022 Blahová Dunajská Streda 128,12
844276 Blatná lúka Dunajská Streda 122,07
803031 Blatná na Ostrove Dunajská Streda 146,96
829960 Blažov Dunajská Streda 163,00
818330 Bodíky Dunajská Streda 115,40
803430 Boheľov Dunajská Streda 116,74
837709 Bučuháza Dunajská Streda 167,02
800406 Báč Dunajská Streda 135,82
822051 Búštelek Dunajská Streda 120,58
811343 Dobrohošť Dunajská Streda 112,83
844250 Dolná Potôň Dunajská Streda 134,58
822060 Dolné Janíky Dunajská Streda 119,78
863921 Dolné Topoľníky Dunajská Streda 175,77
812234 Dolný Bar Dunajská Streda 163,51
819557 Dolný Štál Dunajská Streda 142,05
813664 Dunajská Streda Dunajská Streda 178,38 *
821802 Dunajský Klátov Dunajská Streda 106,25
842958 Eliášovce Dunajská Streda 110,81
828262 Etreho Kračany Dunajská Streda 128,87
814440 Gabčíkovo Dunajská Streda 142,96
829986 Heďbeneéte Dunajská Streda 158,48
817511 Horná Potôň Dunajská Streda 131,42
822078 Horné Janíky Dunajská Streda 132,85
864714 Horné Mýto Dunajská Streda 159,83
863939 Horné Topoľníky Dunajská Streda 151,15
818356 Horný Bar Dunajská Streda 131,99
819565 Horný Štál Dunajská Streda 147,50
820032 Hubice Dunajská Streda 71,43
820571 Hviezdoslavov Dunajská Streda 137,84
821535 Ižop Dunajská Streda 235,85
821811 Jahodná Dunajská Streda 113,21
828271 Jastrabie Kračany Dunajská Streda 116,20
822914 Jurová Dunajská Streda 133,19
816655 Kostolná Gala Dunajská Streda 150,00
826758 Kostolné Kračany Dunajská Streda 129,98
837717 Kráľovianky Dunajská Streda 152,38
828297 Kráľovičove Kračany Dunajská Streda 116,55
830208 Kvetoslavov Dunajská Streda 205,26 *
826766 Kynceľove Kračany Dunajská Streda 112,59
870013 Kyselica Dunajská Streda 141,27
828289 Kľučiarove Kračany Dunajská Streda 139,76
824887 Kľúčovec Dunajská Streda 140,49
828301 Lesné Kračany Dunajská Streda 132,81
830003 Lidér Tejed Dunajská Streda 162,57
834599 Macov Dunajská Streda 130,59
812242 Mad Dunajská Streda 124,66
816663 Malá Budafa Dunajská Streda 146,82
833631 Malá Lúč Dunajská Streda 117,48
867870 Malá Paka Dunajská Streda 115,10
813834 Malé Blahovo Dunajská Streda 158,01
814113 Malé Dvorníky Dunajská Streda 162,15
831107 Malý Lég Dunajská Streda 138,62
842966 Malý Máger Dunajská Streda 108,12
873373 Maslovce Dunajská Streda 95,97
831115 Masníkovo Dunajská Streda 148,18
836508 Medveďov Dunajská Streda 141,02
836826 Michal na Ostrove Dunajská Streda 129,98
836788 Mierovo Dunajská Streda 127,56
813826 Mliečany Dunajská Streda 152,18
837725 Mliečno Dunajská Streda 142,08
826774 Moravské Kračany Dunajská Streda 116,15
870251 Nekyje na Ostrove Dunajská Streda 112,56
843172 Ohrady Dunajská Streda 131,96
843300 Okoč Dunajská Streda 144,92
843946 Opatovský Sokolec Dunajská Streda 168,95
844268 Orechová Potôň Dunajská Streda 149,67
843482 Oľdza Dunajská Streda 119,76
844942 Padáň Dunajská Streda 152,29
845612 Pataš Dunajská Streda 148,66
826782 Pinkove Kračany Dunajská Streda 116,37
950114 Poteho osada Dunajská Streda 143,97
817520 Potônske Lúky Dunajská Streda 119,51
830011 Pódafa Dunajská Streda 141,50
816680 Póšfa Dunajská Streda 169,19
873390 Rastice Dunajská Streda 114,69
852678 Rohovce Dunajská Streda 243,08
845248 Sap Dunajská Streda 130,07
816698 Stará Gala Dunajská Streda 147,03
831123 Sása Dunajská Streda 144,50
842974 Tonkovce Dunajská Streda 104,05
864731 Trhová Hradská Dunajská Streda 132,93
865290 Trnávka Dunajská Streda 140,46
865486 Trstená na Ostrove Dunajská Streda 127,66
819581 Tône Dunajská Streda 152,00
830020 Töböréte Dunajská Streda 152,47
816701 Veľká Budafa Dunajská Streda 131,24
833649 Veľká Lúč Dunajská Streda 121,86
867888 Veľká Paka Dunajská Streda 109,46
867951 Veľké Blahovo Dunajská Streda 165,44
814121 Veľké Dvorníky Dunajská Streda 195,12
831131 Veľký Lég Dunajská Streda 138,43
808709 Veľký Meder Dunajská Streda 180,78
844284 Vieska Dunajská Streda 120,42
870021 Vojka nad Dunajom Dunajská Streda 114,96


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood