Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
821446 Ivanka pri Dunaji Senec 67,18
838519 Studené Senec 77,45
802735 Bernolákovo Senec 83,68
803065 Blatné Senec 84,51
838527 Most pri Bratislave Senec 86,24
868850 Malý Biel Senec 90,59
828211 Krmeš Senec 90,07
868868 Veľký Biel Senec 90,28
820865 Chorvátsky Grob Senec 90,63
872270 Zálesie Senec 95,01
803570 Boldog Senec 95,88
865958 Tureň Senec 98,71
828203 Kráľová pri Senci Senec 98,84
841749 Nová Ves pri Dunaji Senec 100,73
808881 Čataj Senec 100,89
865966 Zonc Senec 101,43
854964 Senec Senec 102,35
841731 Dedinka pri Dunaji Senec 102,39
823554 Kaplna Senec 103,29
851931 Reca Senec 103,35
851922 Nový Svet Senec 103,83
823023 Kalinkovo Senec 104,79
852813 Rovinka Senec 104,02
821128 Igram Senec 104,91
863491 Tomášov Senec 105,87
835811 Patov Senec 105,93
842036 Nové Košariská Senec 108,89
822094 Jánošíková Senec 109,61
869945 Vlky Senec 114,14
815594 Hamuliakovo Senec 116,49
826634 Kostolná pri Dunaji Senec 117,09
841838 Nová Lipnica Senec 119,27
826642 Malý Šúr Senec 119,21
835803 Malinovo Senec 119,45
819867 Hrubý Šúr Senec 128,32 *
837628 Miloslavov Senec 134,73
863475 Malý Madaras Senec 140,92
819824 Hrubá Borša Senec 149,38
820407 Hurbanova Ves Senec 153,08 *
821438 Farná Senec 161,84 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood