Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
870919 Vysoká Sabinov 8,24
841188 Nižný Slavkov Sabinov 8,00
806846 Brezovica Sabinov 9,25
863190 Tichý Potok Sabinov 11,36
843504 Olejníkov Sabinov 11,25
821853 Jakovany Sabinov 16,62
834289 Ľutina Sabinov 17,23
821896 Jakubova Voľa Sabinov 17,12
845876 Pečovská Nová Ves Sabinov 18,45
815675 Hanigovce Sabinov 18,30
837636 Milpoš Sabinov 19,91
854298 Zálesie Sabinov 20,70 *
860565 Šarišské Sokolovce Sabinov 22,86
866598 Uzovce Sabinov 22,85
806862 Brezovička Sabinov 25,86
809993 Ďačov Sabinov 27,70
822272 Jarovnice Sabinov 30,77
810045 Daletice Sabinov 30,66
866661 Uzovské Pekľany Sabinov 30,44
838004 Močidľany Sabinov 30,24
852007 Renčišov Sabinov 31,36
809403 Červenica pri Sabinove Sabinov 31,99
828394 Krásna Lúka Sabinov 32,02
860557 Šarišské Michaľany Sabinov 32,60
829137 Krivany Sabinov 33,17
832219 Lipany Sabinov 33,45
800562 Bajerovce Sabinov 35,05
950157 Blažov Sabinov 35,50 *
812901 Drienica Sabinov 35,50 *
813397 Dubovica Sabinov 36,05
823287 Kamenica Sabinov 37,84 *
833975 Lúčka Sabinov 38,17
860514 Šarišské Dravce Sabinov 39,99
864005 Torysa Sabinov 40,68 *
848034 Poloma Sabinov 40,00
852937 Rožkovany Sabinov 40,91
866679 Uzovský Šalgov Sabinov 41,82 *
851850 Ratvaj Sabinov 42,62 *
809357 Červená Voda Sabinov 45,60 *
843750 Oľšov Sabinov 46,07
821926 Jakubovany Sabinov 51,18 *
803324 Bodovce Sabinov 51,58 *
851914 Ražňany Sabinov 52,30 *
820059 Hubošovce Sabinov 55,96 *
854212 Sabinov Sabinov 57,88 *
844349 Orkucany Sabinov 61,40 *
844608 Ostrovany Sabinov 73,02 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood