Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
950050 Rúbanice Skalica 20,47
848522 Močidľany Skalica 68,45
814717 Gbely Skalica 42,53
816728 Holíč Skalica 45,88
826197 Kopčany Skalica 47,92
866491 Unín Skalica 51,20
806960 Brodské Skalica 40,89
851094 Radošovce Skalica 47,42
821004 Chropov Skalica 38,89
846007 Petrova Ves Skalica 49,93
850896 Radimov Skalica 52,29
869279 Vieska Skalica 37,03
827835 Koválovec Skalica 36,82
838284 Mokrý Háj Skalica 43,78
950084 Sedlište Skalica 22,67
831522 Letničie Skalica 50,68
833100 Lopašov Skalica 39,30
813346 Vlčkovany Skalica 45,20
850012 Prietržka Skalica 37,00
823651 Kátov Skalica 34,50
870226 Vrádište Skalica 41,95
844314 Oreské Skalica 36,70
813354 Vidovany Skalica 44,96
848531 Popudiny Skalica 64,35
865389 Trnovec Skalica 63,74
950068 Primoravské lúky Skalica 33,90
950076 Záhajné Skalica 21,79
855618 Skalica Skalica 50,28


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood