Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
830585 Mikulášov Senica 60,86 *
819000 Hradište pod Vrátnom Senica 36,88
816175 Hlboké Senica 65,65
811475 Dojč Senica 56,56
861081 Štefanov Senica 54,91
854778 Sekule Senica 63,42
849987 Prietrž Senica 64,25
860689 Šaštín Senica 44,04
830038 Kúty Senica 43,00
829781 Kuklov Senica 58,05
803821 Borský Peter Senica 29,48
821586 Jablonica Senica 50,32
857165 Sobotište Senica 45,19
830577 Lakšárska Nová Ves Senica 56,96 *
838489 Moravský Svätý Ján Senica 64,80
803766 Borský Svätý Jur Senica 69,30
803804 Borský Mikuláš Senica 26,00
860671 Stráže nad Myjavou Senica 40,14
802948 Bílkove Humence Senica 26,10
844659 Osuské Senica 32,26
852694 Rohov Senica 38,21
856878 Smrdáky Senica 40,31
852708 Rybky Senica 48,80
829862 Kunov Senica 46,25
852881 Rozbehy Senica 26,02
852805 Rovensko Senica 43,89
808024 Cerová-Lieskové Senica 40,54
856801 Smolinské Senica 38,56
808831 Častkov Senica 31,87
827827 Koválov Senica 40,22
847178 Podbranč Senica 52,07
846805 Plavecký Peter Senica 32,00
808806 Čáry Senica 39,89
850021 Prievaly Senica 41,91
860174 Šajdíkove Humence Senica 59,96
855006 Senica Senica 62,25


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood