Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
835811 Patov Senec 105,93
822094 Jánošíková Senec 109,61
821446 Ivanka pri Dunaji Senec 67,18
821128 Igram Senec 104,91
852813 Rovinka Senec 104,02
851931 Reca Senec 103,35
837628 Miloslavov Senec 134,73
842036 Nové Košariská Senec 108,89
815594 Hamuliakovo Senec 116,49
808881 Čataj Senec 100,89
868868 Veľký Biel Senec 90,28
823023 Kalinkovo Senec 104,79
838527 Most pri Bratislave Senec 86,24
820865 Chorvátsky Grob Senec 90,63
803065 Blatné Senec 84,51
828203 Kráľová pri Senci Senec 98,84
863491 Tomášov Senec 105,87
802735 Bernolákovo Senec 83,68
851922 Nový Svet Senec 103,83
835803 Malinovo Senec 119,45
863475 Malý Madaras Senec 140,92
838519 Studené Senec 77,45
865966 Zonc Senec 101,43
826642 Malý Šúr Senec 119,21
865958 Tureň Senec 98,71
868850 Malý Biel Senec 90,59
841731 Dedinka pri Dunaji Senec 102,39
828211 Krmeš Senec 90,07
869945 Vlky Senec 114,14
803570 Boldog Senec 95,88
841749 Nová Ves pri Dunaji Senec 100,73
841838 Nová Lipnica Senec 119,27
820407 Hurbanova Ves Senec 153,08 *
826634 Kostolná pri Dunaji Senec 117,09
823554 Kaplna Senec 103,29
819824 Hrubá Borša Senec 149,38
872270 Zálesie Senec 95,01
819867 Hrubý Šúr Senec 128,32 *
821438 Farná Senec 161,84 *
854964 Senec Senec 102,35


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood