Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
848689 Posádka Hlohovec 63,21
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 79,65
814024 Dvorníky Hlohovec 64,01
861847 Šulekovo Hlohovec 78,39
845591 Pastuchov Hlohovec 65,91
854425 Sasinkovo Hlohovec 63,03
834670 Madunice Hlohovec 72,65
864064 Trakovice Hlohovec 80,61
823970 Kľačany Hlohovec 87,04
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 86,36
809411 Červeník Hlohovec 70,20
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
803553 Bojničky Hlohovec 47,10
862592 Tekolďany Hlohovec 83,92
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 80,50
875007 Žlkovce Hlohovec 78,52
855472 Siladice Hlohovec 94,31
818259 Horné Trhovište Hlohovec 69,68
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
862762 Tepličky Hlohovec 76,85
831379 Leopoldov Hlohovec 83,30
836729 Merašice Hlohovec 88,59
851779 Ratkovce Hlohovec 85,82
818313 Horné Zelenice Hlohovec 93,86
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 91,83
816248 Hlohovec Hlohovec 56,39


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood