Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
812129 Dolné Saliby Galanta 126,09
822965 Kajal Galanta 136,65
812293 Dolný Chotár Galanta 123,43
842265 Nové Osady Galanta 114,27
827720 Košúty Galanta 115,80
867853 Veľká Mača Galanta 109,29
800058 Abrahám Galanta 116,64
866709 Váhovce Galanta 155,90
845655 Pata Galanta 121,24
838543 Mostová Galanta 120,36
865524 Trstice Galanta 106,05
870188 Vozokany Galanta 97,62
863459 Tomášikovo Galanta 136,11
814504 Galanta Galanta 112,76
868990 Veľký Grob Galanta 120,28
828106 Kráľov Brod Galanta 139,62
822663 Jelka Galanta 121,14
850730 Pusté Úľany Galanta 109,72
868752 Veľké Úľany Galanta 135,12
855251 Sereď Galanta 118,94
855961 Sládkovičovo Galanta 121,35
861014 Šoporňa Galanta 170,89
811777 Dolná Streda Galanta 109,94
809616 Čierna Voda Galanta 139,59
809772 Heď Galanta 178,38 *
860301 Šalgočka Galanta 106,06
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
809799 Zúgov Galanta 229,37
814636 Brakoň Galanta 47,94
822680 Ereč Galanta 113,61
822141 Jánovce Galanta 154,96
809802 Ostrov Galanta 125,53
814644 Gáň Galanta 111,85
818607 Hoste Galanta 117,12
814610 Nebojsa Galanta 84,94
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
822671 Nová Jelka Galanta 112,86
814539 Hody Galanta 95,48
838551 Šoriakoš Galanta 98,34
835161 Malá Mača Galanta 120,80
850705 Pusté Sady Galanta 105,25
873098 Zemianske Sady Galanta 91,38
863912 Topoľnica Galanta 189,86 *
869546 Vinohrady nad Váhom Galanta 87,80
809764 Čierny Brod Galanta 124,05
860859 Šintava Galanta 94,44
818178 Horné Saliby Galanta 119,71


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood