Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
806277 Brestovec Myjava 30,84
806749 Brezová pod Bradlom Myjava 34,04
807354 Bukovec Myjava 64,30
821063 Chvojnica Myjava 27,78
819158 Hrašné Myjava 19,15
821632 Jablonka Myjava 28,49
826693 Kostolné Myjava 24,57
826821 Košariská Myjava 35,98 *
827975 Krajné Myjava 26,71
838926 Myjava Myjava 22,99
847526 Podkylava Myjava 49,64 *
847950 Polianka Myjava 32,45
848590 Poriadie Myjava 29,68
849901 Priepasné Myjava 34,52 *
853461 Rudník Myjava 31,53
858196 Stará Myjava Myjava 34,55
865702 Turá Lúka Myjava 16,98
870587 Vrbovce Myjava 26,00


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood