Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
806960 Brodské Skalica 40,89
813346 Vlčkovany Skalica 45,20
813354 Vidovany Skalica 44,96
814717 Gbely Skalica 42,53
816728 Holíč Skalica 45,88
821004 Chropov Skalica 38,89
823651 Kátov Skalica 34,50
826197 Kopčany Skalica 47,92
827835 Koválovec Skalica 36,82
831522 Letničie Skalica 50,68
833100 Lopašov Skalica 39,30
838284 Mokrý Háj Skalica 43,78
844314 Oreské Skalica 36,70
846007 Petrova Ves Skalica 49,93
848522 Močidľany Skalica 68,45
848531 Popudiny Skalica 64,35
850012 Prietržka Skalica 37,00
850896 Radimov Skalica 52,29
851094 Radošovce Skalica 47,42
855618 Skalica Skalica 50,28
865389 Trnovec Skalica 63,74
866491 Unín Skalica 51,20
869279 Vieska Skalica 37,03
870226 Vrádište Skalica 41,95
950050 Rúbanice Skalica 20,47
950068 Primoravské lúky Skalica 33,90
950076 Záhajné Skalica 21,79
950084 Sedlište Skalica 22,67


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood