Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800058 Abrahám Galanta 116,64
809616 Čierna Voda Galanta 139,59
809764 Čierny Brod Galanta 124,05
809772 Heď Galanta 178,38 *
809799 Zúgov Galanta 229,37
809802 Ostrov Galanta 125,53
811777 Dolná Streda Galanta 109,94
812129 Dolné Saliby Galanta 126,09
812293 Dolný Chotár Galanta 123,43
814504 Galanta Galanta 112,76
814539 Hody Galanta 95,48
814610 Nebojsa Galanta 84,94
814636 Brakoň Galanta 47,94
814644 Gáň Galanta 111,85
818178 Horné Saliby Galanta 119,71
818607 Hoste Galanta 117,12
822141 Jánovce Galanta 154,96
822663 Jelka Galanta 121,14
822671 Nová Jelka Galanta 112,86
822680 Ereč Galanta 113,61
822965 Kajal Galanta 136,65
827720 Košúty Galanta 115,80
828106 Kráľov Brod Galanta 139,62
835161 Malá Mača Galanta 120,80
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
838543 Mostová Galanta 120,36
838551 Šoriakoš Galanta 98,34
842265 Nové Osady Galanta 114,27
845655 Pata Galanta 121,24
850705 Pusté Sady Galanta 105,25
850730 Pusté Úľany Galanta 109,72
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
855251 Sereď Galanta 118,94
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
855961 Sládkovičovo Galanta 121,35
860301 Šalgočka Galanta 106,06
860859 Šintava Galanta 94,44
861014 Šoporňa Galanta 170,89
863459 Tomášikovo Galanta 136,11
863912 Topoľnica Galanta 189,86 *
865524 Trstice Galanta 106,05
866709 Váhovce Galanta 155,90
867853 Veľká Mača Galanta 109,29
868752 Veľké Úľany Galanta 135,12
868990 Veľký Grob Galanta 120,28
869546 Vinohrady nad Váhom Galanta 87,80
870188 Vozokany Galanta 97,62
873098 Zemianske Sady Galanta 91,38


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood