Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
873349 Zlaté Bardejov 20,00
822621 Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce 27,74 *
873519 Zlatno Zlaté Moravce 31,98
843091 Obyce Zlaté Moravce 32,94
862665 Tekovské Nemce Zlaté Moravce 33,70
855901 Skýcov Zlaté Moravce 41,04
818631 Hostie Zlaté Moravce 43,21
874965 Hoňovce Zlaté Moravce 43,94
836010 Mankovce Zlaté Moravce 46,75
833151 Lovce Zlaté Moravce 46,42
802417 Pustý Chotár Zlaté Moravce 50,08
820962 Malé Chrašťany Zlaté Moravce 55,45
826596 Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce 57,48 *
818640 Panský diel Zlaté Moravce 58,54 *
802409 Beladice Zlaté Moravce 59,94
836320 Martin nad Žitavou Zlaté Moravce 62,04
818682 Hosťovce Zlaté Moravce 62,35
820971 Veľké Chrašťany Zlaté Moravce 67,32
863882 Topoľčianky Zlaté Moravce 68,89
874949 Kňažice Zlaté Moravce 69,66
874591 Žikava Zlaté Moravce 70,07
808792 Čaradice Zlaté Moravce 71,45
874957 Opatovce Zlaté Moravce 73,66
873420 Prílepy Zlaté Moravce 74,59
870153 Volkovce Zlaté Moravce 75,99
873438 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 77,94
809675 Čierne Kľačany Zlaté Moravce 82,09
834718 Machulince Zlaté Moravce 84,30 *
839833 Neverice Zlaté Moravce 91,88
875210 Čakýň Zlaté Moravce 96,15
856266 Dolné Sľažany Zlaté Moravce 96,40
820792 Choča Zlaté Moravce 98,50
856274 Horné Sľažany Zlaté Moravce 98,84
830496 Ladice Zlaté Moravce 101,04 *
863122 Mlyňany Zlaté Moravce 102,35
869317 Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce 105,15
863149 Tesáre nad Žitavou Zlaté Moravce 108,40 *
809420 Červený Hrádok Zlaté Moravce 108,00
867594 Velčice Zlaté Moravce 110,80 *
839841 Nevidzany Zlaté Moravce 112,41
868761 Veľké Vozokany Zlaté Moravce 115,19
839566 Nemčiňany Zlaté Moravce 125,46
839574 Rohožnica Zlaté Moravce 125,41
835722 Malé Vozokany Zlaté Moravce 126,23
870161 Závada Zlaté Moravce 128,88
856282 Slepčany Zlaté Moravce 135,74


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood