Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
848590 Poriadie Myjava 28,95
807354 Bukovec Myjava 32,78 *
806749 Brezová pod Bradlom Myjava 19,52
865702 Turá Lúka Myjava 14,74
827975 Krajné Myjava 46,66 *
858196 Stará Myjava Myjava 33,42
806277 Brestovec Myjava 30,46
821063 Chvojnica Myjava 24,81
849901 Priepasné Myjava 34,52 *
819158 Hrašné Myjava 19,03
821632 Jablonka Myjava 29,61
838926 Myjava Myjava 21,87
826821 Košariská Myjava 35,98 *
826693 Kostolné Myjava 21,65
847950 Polianka Myjava 28,95
853461 Rudník Myjava 31,14
847526 Podkylava Myjava 49,64 *
870587 Vrbovce Myjava 24,24


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood