Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800627 Baldovce Levoča 62,52 *
807028 Brutovce Levoča 19,66
841030 Nižné Repaše Levoča 20,84 *
844225 Ordzovany Levoča 19,92
857726 Spišský Hrhov Levoča 59,54 *
847887 Poľanovce Levoča 16,38
812625 Domaňovce Levoča 31,56
812803 Dravce Levoča 24,31
857777 Spišský Štvrtok Levoča 34,42
813435 Dúbrava Levoča 9,90
802930 Bijacovce Levoča 21,40
871605 Vyšný Slavkov Levoča 25,00
843709 Oľšavica Levoča 23,20
864021 Torysky Levoča 38,56
821713 Jablonov Levoča 36,04
857645 Spišské Podhradie Levoča 32,24
871435 Vyšné Repaše Levoča 36,40
859290 Studenec Levoča 27,50
823660 Katúň Levoča 30,00
811491 Doľany Levoča 12,94 *
829927 Kurimany Levoča 38,09
802263 Beharovce Levoča 23,69
848131 Pongrácovce Levoča 11,06
807290 Buglovce Levoča 47,06 *
815268 Granč-Petrovce Levoča 19,48
811149 Dlhé Stráže Levoča 30,00
834009 Lúčka Levoča 12,94 *
845680 Pavľany Levoča 48,29
839621 Nemešany Levoča 50,00
847879 Korytné Levoča 20,31
815764 Harakovce Levoča 12,75
872458 Závada Levoča 36,18 *
866466 Uloža Levoča 59,54 *
950165 Dvorce Levoča 36,18 *
824127 Klčov Levoča 52,96 *
831859 Levoča Levoča 36,18 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood