Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802409 Beladice Zlaté Moravce 59,94
820792 Choča Zlaté Moravce 98,50
856266 Dolné Sľažany Zlaté Moravce 96,40
856274 Horné Sľažany Zlaté Moravce 98,84
818631 Hostie Zlaté Moravce 43,21
818682 Hosťovce Zlaté Moravce 62,35
874965 Hoňovce Zlaté Moravce 43,94
822621 Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce 27,74 *
826596 Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce 57,48 *
874949 Kňažice Zlaté Moravce 69,66
830496 Ladice Zlaté Moravce 101,04 *
833151 Lovce Zlaté Moravce 46,42
834718 Machulince Zlaté Moravce 84,30 *
820962 Malé Chrašťany Zlaté Moravce 55,45
835722 Malé Vozokany Zlaté Moravce 126,23
836010 Mankovce Zlaté Moravce 46,75
836320 Martin nad Žitavou Zlaté Moravce 62,04
863122 Mlyňany Zlaté Moravce 102,35
839566 Nemčiňany Zlaté Moravce 125,46
839833 Neverice Zlaté Moravce 91,88
839841 Nevidzany Zlaté Moravce 112,41
843091 Obyce Zlaté Moravce 32,94
874957 Opatovce Zlaté Moravce 73,66
818640 Panský diel Zlaté Moravce 58,54 *
873420 Prílepy Zlaté Moravce 74,59
802417 Pustý Chotár Zlaté Moravce 50,08
839574 Rohožnica Zlaté Moravce 125,41
855901 Skýcov Zlaté Moravce 41,04
856282 Slepčany Zlaté Moravce 135,74
862665 Tekovské Nemce Zlaté Moravce 33,70
863149 Tesáre nad Žitavou Zlaté Moravce 108,40 *
863882 Topoľčianky Zlaté Moravce 68,89
867594 Velčice Zlaté Moravce 110,80 *
820971 Veľké Chrašťany Zlaté Moravce 67,32
868761 Veľké Vozokany Zlaté Moravce 115,19
869317 Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce 105,15
870153 Volkovce Zlaté Moravce 75,99
873519 Zlatno Zlaté Moravce 31,98
873349 Zlaté Bardejov 20,00
873438 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 77,94
870161 Závada Zlaté Moravce 128,88
875210 Čakýň Zlaté Moravce 96,15
808792 Čaradice Zlaté Moravce 71,45
809420 Červený Hrádok Zlaté Moravce 108,00
809675 Čierne Kľačany Zlaté Moravce 82,09
874591 Žikava Zlaté Moravce 70,07


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood