Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
827380 Barca Košice IV 61,15
877891 Brody Košice I 66,12 *
827339 Furča Košice III 44,48 *
881228 Grunt Košice II 56,93
827029 Huštáky Košice I 69,70 *
877999 Jazero Košice IV 74,54 *
827118 Južné Mesto Košice IV 97,78 *
827444 Kamenné Košice I 66,12 *
823678 Kavečany Košice I 27,22 *
827347 Košická Nová Ves Košice III 41,44
828416 Krásna Košice IV 60,36
826952 Letná Košice I 69,70 *
833134 Lorinčík Košice II 59,02
827142 Luník Košice II 56,79
827428 Myslava Košice II 58,42 *
881406 Nižná Úvrať Košice IV 77,40 *
881171 Nové Ťahanovce Košice I 50,38 *
827401 Pereš Košice II 70,04 *
827495 Poľov Košice II 62,17
827312 Severné Mesto Košice I 66,12 *
881317 Skladná Košice IV 97,78 *
826928 Stredné Mesto Košice I 69,70 *
827207 Terasa Košice II 70,04 *
827088 Vyšné Opátske Košice IV 77,40 *
827274 Čermeľ Košice I 55,76 *
827509 Šaca Košice II 60,40
860701 Šebastovce Košice IV 62,35
827452 Ťahanovce Košice I 50,38 *
878049 Železiarne Košice II 61,00


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood