Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802409 Beladice Zlaté Moravce 60,87
820792 Choča Zlaté Moravce 92,00
856266 Dolné Sľažany Zlaté Moravce 68,45
856274 Horné Sľažany Zlaté Moravce 63,37
818631 Hostie Zlaté Moravce 40,08
818682 Hosťovce Zlaté Moravce 54,63
874965 Hoňovce Zlaté Moravce 44,02
822621 Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce 29,08
826596 Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce 23,92
874949 Kňažice Zlaté Moravce 67,12
830496 Ladice Zlaté Moravce 56,57
833151 Lovce Zlaté Moravce 42,35
834718 Machulince Zlaté Moravce 48,66
820962 Malé Chrašťany Zlaté Moravce 57,22
835722 Malé Vozokany Zlaté Moravce 102,60
836010 Mankovce Zlaté Moravce 42,98
836320 Martin nad Žitavou Zlaté Moravce 56,39
863122 Mlyňany Zlaté Moravce 81,26
839566 Nemčiňany Zlaté Moravce 102,56
839833 Neverice Zlaté Moravce 71,64
839841 Nevidzany Zlaté Moravce 94,48
843091 Obyce Zlaté Moravce 33,05
874957 Opatovce Zlaté Moravce 71,98
818640 Panský diel Zlaté Moravce 58,54 *
873420 Prílepy Zlaté Moravce 58,73
802417 Pustý Chotár Zlaté Moravce 54,99
839574 Rohožnica Zlaté Moravce 103,39
855901 Skýcov Zlaté Moravce 36,28
856282 Slepčany Zlaté Moravce 108,56
862665 Tekovské Nemce Zlaté Moravce 33,70
863149 Tesáre nad Žitavou Zlaté Moravce 85,70
863882 Topoľčianky Zlaté Moravce 67,83
867594 Velčice Zlaté Moravce 56,36
820971 Veľké Chrašťany Zlaté Moravce 63,92
868761 Veľké Vozokany Zlaté Moravce 96,90
869317 Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce 97,46
870153 Volkovce Zlaté Moravce 67,79
873519 Zlatno Zlaté Moravce 33,11
873438 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 68,92
870161 Závada Zlaté Moravce 70,00
875210 Čakýň Zlaté Moravce 73,28
808792 Čaradice Zlaté Moravce 63,30
809420 Červený Hrádok Zlaté Moravce 94,74
809675 Čierne Kľačany Zlaté Moravce 72,42
874591 Žikava Zlaté Moravce 77,26 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood