Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800694 Banky Prievidza 28,97
803511 Bojnice Prievidza 38,05
839469 Brezany Prievidza 25,54
820989 Brusno Prievidza 9,50
807613 Bystričany Prievidza 33,90
807630 Chalmová Prievidza 17,44
820997 Chrenovec Prievidza 8,69
821071 Chvojnica Prievidza 4,05
808156 Cigeľ Prievidza 17,29
810720 Diviacka Nová Ves Prievidza 43,10
810762 Diviaky nad Nitricou Prievidza 32,17
811165 Dlžín Prievidza 22,00
832081 Dobročná Prievidza 24,13
812188 Dolné Vestenice Prievidza 85,44 *
862312 Dolné Šútovce Prievidza 20,45
803537 Dubnica Prievidza 28,46
840742 Dvorníky nad Nitricou Prievidza 101,70 *
815608 Handlová Prievidza 11,93
817805 Horná Ves Prievidza 28,42
818283 Horné Vestenice Prievidza 133,70 *
862304 Horné Šútovce Prievidza 22,00
850195 Hradec Prievidza 22,61
821977 Jalovec Prievidza 13,13
822825 Ješkova Ves Prievidza 30,74
823261 Kamenec pod Vtáčnikom Prievidza 21,10
823520 Kanianka Prievidza 34,49
825051 Kocurany Prievidza 29,27
826651 Kostolná Ves Prievidza 25,24
826812 Koš Prievidza 23,48
824011 Kľačno Prievidza 5,77
830887 Lazany Prievidza 33,52
831191 Lehota pod Vtáčnikom Prievidza 37,66
832090 Liešťany Prievidza 24,29
832235 Lipník Prievidza 67,50 *
832103 Lomnica Prievidza 22,77
835790 Malinová Prievidza 15,02
850187 Malá Lehôtka Prievidza 24,34
834971 Malá Čausa Prievidza 9,10
834602 Mačov Prievidza 27,74
838501 Morovno Prievidza 18,67
839477 Nedožery Prievidza 50,99
839850 Nevidzany Prievidza 30,74
840670 Nitrianske Pravno Prievidza 10,86
840700 Nitrianske Rudno Prievidza 92,08 *
840726 Nitrianske Sučany Prievidza 45,25
841803 Nová Lehota Prievidza 6,49
842001 Nováky Prievidza 28,05
843881 Opatovce nad Nitrou Prievidza 23,95
844489 Osľany Prievidza 30,90
847399 Podhradie Prievidza 20,44
848115 Poluvsie Prievidza 20,06
848638 Poruba Prievidza 14,46
849294 Pravenec Prievidza 25,41
850063 Prievidza Prievidza 83,84 *
850942 Radobica Prievidza 20,46
840751 Račice Prievidza 101,70 *
853437 Rudnianska Lehota Prievidza 52,18 *
851868 Ráztočno Prievidza 5,32
854492 Sebedražie Prievidza 38,62
854514 Seč Prievidza 25,68
840688 Solka Prievidza 13,06
862711 Temeš Prievidza 38,56 *
866148 Tužina Prievidza 7,73
867195 Valaská Belá Prievidza 32,52 *
867781 Veľká Lehôtka Prievidza 13,93
867659 Veľká Čausa Prievidza 12,53
807648 Vieska Prievidza 31,40
810738 Vrbany Prievidza 27,83
840696 Vyšehradné Prievidza 6,09
873055 Zemianske Kostoľany Prievidza 51,57
808911 Čavoj Prievidza 76,46 *
809241 Čereňany Prievidza 25,84


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood