Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800198 Andovce Nové Zámky 136,08 *
800589 Bajtava Nové Zámky 51,40
802093 Bardoňovo Nové Zámky 107,64
847241 Belek Nové Zámky 90,46
802301 Belá Nové Zámky 75,10
802808 Bešeňov Nové Zámky 205,41
804045 Branovo Nové Zámky 99,44
807036 Bruty Nové Zámky 172,66 *
800724 Bánov Nové Zámky 101,03
802956 Bíňa Nové Zámky 160,06 *
820661 Chľaba Nové Zámky 105,02 *
810169 Dedinka Nové Zámky 105,22 *
810711 Diva Nové Zámky 55,46
812510 Dolný Ohaj Nové Zámky 81,19
813249 Dubník Nové Zámky 105,58
814148 Dvory nad Žitavou Nové Zámky 100,77
814687 Gbelce Nové Zámky 123,14 *
875163 Horný chotár Nové Zámky 73,31
820113 Hul Nové Zámky 74,31
822451 Jasová Nové Zámky 64,42
822515 Jatov Nové Zámky 92,48
823333 Kamenica nad Hronom Nové Zámky 60,97
823490 Kamenný Most Nové Zámky 162,04 *
823422 Kamenín Nové Zámky 174,40 *
824941 Kmeťovo Nové Zámky 87,31
825786 Kolta Nové Zámky 90,80
826073 Komjatice Nové Zámky 88,76
826103 Komoča Nové Zámky 99,87
826804 Kostolný Sek Nové Zámky 186,08 *
831255 Leľa Nové Zámky 108,00 *
800732 Malá Kesa Nové Zámky 126,61
835994 Malá Maňa Nové Zámky 97,85
835170 Malá nad Hronom Nové Zámky 66,36
835544 Malé Kosihy Nové Zámky 149,53
879711 Malý Kýr Nové Zámky 214,56 *
859940 Maďarský Svodín Nové Zámky 107,38
836834 Michal nad Žitavou Nové Zámky 88,47
813265 Mikulášov dvor Nové Zámky 100,28
832243 Mlynský Sek Nové Zámky 181,04 *
838225 Mojzesovo Nové Zámky 99,83
838896 Mužla Nové Zámky 73,69
879720 Nemecký Svodín Nové Zámky 109,75
840734 Nitriansky Hrádok Nové Zámky 205,66 *
841960 Nová Vieska Nové Zámky 138,94 *
842320 Nové Zámky Nové Zámky 108,36
861545 Nána Nové Zámky 123,50
843032 Obid Nové Zámky 74,59
832251 Ondrochov Nové Zámky 195,04 *
845027 Palárikovo Nové Zámky 98,17
845701 Pavlová Nové Zámky 77,01
849090 Pozba Nové Zámky 142,00 *
850870 Radava Nové Zámky 88,13
851680 Rastislavice Nové Zámky 123,25
853283 Rúbaň Nové Zámky 92,66
854352 Salka Nové Zámky 75,47
854913 Semerovo Nové Zámky 95,22
855464 Sikenička Nové Zámky 81,42
859028 Strekov Nové Zámky 100,90
847259 Svätuša Nové Zámky 95,24
864081 Trávnica Nové Zámky 91,14
866211 Tvrdošovce Nové Zámky 87,87
836001 Veľká Maňa Nové Zámky 93,85
882003 Veľká tabuľa Nové Zámky 100,00
868205 Veľké Lovce Nové Zámky 101,19
837547 Veľký Kýr Nové Zámky 184,74 *
869902 Vlkas Nové Zámky 75,92
873152 Zemné Nové Zámky 173,00 *
866431 Úľany nad Žitavou Nové Zámky 100,16
809021 Čechy Nové Zámky 88,31
809314 Černík Nové Zámky 107,34
833258 Ľubá Nové Zámky 63,71
860581 Šarkan Nové Zámky 44,23
861553 Štúrovo Nové Zámky 176,98 *
861898 Šurany Nové Zámky 108,84


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood