Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800163 Alekšince Nitra 107,77
800180 Andač Nitra 74,66
800341 Babindol Nitra 136,13
804029 Branč Nitra 109,34
847267 Bádice Nitra 48,66
807931 Cabaj Nitra 85,94
840378 Chrenová Nitra 114,28
812021 Dolné Krškany Nitra 96,48
812048 Dolné Lefantovce Nitra 69,26
812081 Dolné Obdokovce Nitra 81,05
812161 Dolné Štitáre Nitra 80,78 *
869511 Dolný Vinodol Nitra 91,10
812854 Dražovce Nitra 82,02
814156 Dyčka Nitra 96,02
815195 Golianovo Nitra 99,76
840076 Horné Krškany Nitra 93,07
817996 Horné Lefantovce Nitra 61,58
818429 Horný Ohaj Nitra 68,24
869520 Horný Vinodol Nitra 82,13
818674 Hosťová Nitra 102,30 *
821454 Ivanka pri Nitre Nitra 72,41
822248 Jarok Nitra 85,86
822655 Jelenec Nitra 62,89
822728 Jelšovce Nitra 95,57
823538 Kapince Nitra 77,78
824054 Klasov Nitra 97,11
825743 Kolíňany Nitra 66,48
840203 Kynek Nitra 87,02
831140 Lehota Nitra 76,04
834114 Lukáčovce Nitra 94,42
834408 Lužianky Nitra 106,72
835536 Malé Chyndice Nitra 88,19
835749 Malé Zálužie Nitra 79,81
800287 Malý Báb Nitra 72,85
840599 Malý Cetín Nitra 106,55
830623 Malý Lapáš Nitra 96,38 *
834050 Martinová Nitra 85,07
847275 Mechenice Nitra 54,55
836672 Melek Nitra 85,98
840564 Mikov dvor Nitra 129,84 *
840254 Mlynárce Nitra 89,04
838179 Mojmírovce Nitra 101,53
839914 Nitra Nitra 127,38 *
840572 Nitra nad Ipľom Lučenec 58,65
840653 Nitrianske Hrnčiarovce Nitra 73,88 *
841943 Nová Ves nad Žitavou Nitra 69,74
842311 Nové Sady Nitra 85,81
845272 Paňa Nitra 97,68
847810 Pohranice Nitra 61,90
848018 Poľný Kesov Nitra 107,68
840165 Párovské Háje Nitra 87,52
852660 Rišňovce Nitra 63,34
853542 Rumanová Nitra 74,61
808270 Sila Nitra 93,90
847283 Sokolníky Nitra 46,74
819832 Suľany Nitra 92,70
859630 Svätoplukovo Nitra 81,68
862461 Tajná Nitra 110,32 *
862703 Telince Nitra 98,32
834068 Vajka nad Žitavou Nitra 81,78
867691 Veľká Dolina Nitra 110,36
804037 Veľká Ves Nitra 94,18
868019 Veľké Chyndice Nitra 95,92
868035 Veľké Janíkovce Nitra 105,91
868787 Veľké Zálužie Nitra 92,40
800295 Veľký Báb Nitra 77,12
868914 Veľký Cetín Nitra 96,17
830631 Veľký Lapáš Nitra 85,87
870218 Vráble Nitra 82,62
819841 Výčapky Nitra 78,40
870781 Výčapy-Opatovce Nitra 100,37
872831 Zbehy Nitra 72,59
840319 Zobor Nitra 84,96 *
808253 Čab Nitra 92,19
808598 Čakajovce Nitra 80,92
840581 Čechynce Nitra 107,54
809098 Čeľadice Nitra 119,36 *
809845 Čifáre Nitra 128,39
808776 Čápor Nitra 67,84
870773 Ľudovítová Nitra 87,36
861162 Štefanovičová Nitra 108,75
862231 Šurianky Nitra 80,72
874931 Žirany Nitra 48,32
874973 Žitavce Nitra 84,07


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood