Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800317 Babín Námestovo 28,48 *
802590 Beňadovo Námestovo 15,00 *
803219 Bobrov Námestovo 42,02
806404 Breza Námestovo 50,01
820024 Hruštín Námestovo 33,46 *
824364 Klin Námestovo 44,68 *
829587 Krušetnica Námestovo 13,48
833011 Lokca Námestovo 49,88
833053 Lomná Námestovo 7,74
838837 Mútne Námestovo 37,90 *
842877 Novoť Námestovo 17,37
839345 Námestovo Námestovo 38,30 *
839361 Námestovské Pilsko Námestovo 39,62 *
844047 Oravská Jasenica Námestovo 33,18 *
844110 Oravská Lesná Námestovo 12,94 *
844128 Oravská Polhora Námestovo 36,58 *
844179 Oravské Veselé Námestovo 39,62 *
850772 Rabča Námestovo 27,74 *
850811 Rabčice Námestovo 18,28
855405 Sihelné Námestovo 25,36 *
839353 Slanica Námestovo 36,90 *
867471 Vasiľov Námestovo 33,55
867489 Vavrečka Námestovo 36,96
867357 Vaňovka Námestovo 31,26 *
873683 Zubrohlava Námestovo 24,14
871940 Zákamenné Námestovo 14,79
862509 Ťapešovo Námestovo 41,35


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood