Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
875309 Košické Hámre Košice - okolie 2,39
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 4,62
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *
853518 Rudník Košice - okolie 14,95
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
875414 Ružín Košice - okolie 16,73
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
835137 Malá Lodina Košice - okolie 18,29
843857 Opátka Košice - okolie 18,38 *
807435 Bunetice Košice - okolie 19,07
865460 Trsťany Košice - okolie 20,84 *
836567 Medzev Košice - okolie 22,68
820636 Hýľov Košice - okolie 22,30 *
841129 Nižný Klátov Košice - okolie 23,36 *
871711 Zádiel Košice - okolie 24,87
848506 Poproč Košice - okolie 24,58
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 26,61
861359 Štós Košice - okolie 27,29
823678 Kavečany Košice I 27,22 *
843997 Opiná Košice - okolie 27,02 *
822434 Jasov Košice - okolie 27,84
838322 Moldava nad Bodvou Košice - okolie 28,46
873977 Žarnov Košice - okolie 28,38
866008 Háj Košice - okolie 28,05
802123 Baška Košice - okolie 29,60 *
823732 Kecerovské Pekľany Košice - okolie 29,24
810118 Debraď Košice - okolie 29,35
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 30,81
830259 Kysak Košice - okolie 31,67
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 32,88
871702 Včeláre Košice - okolie 33,77
864137 Trebejov Košice - okolie 34,78
845302 Paňovce Košice - okolie 34,45
857220 Sokoľ Košice - okolie 34,53
813079 Kostoľany nad Hornádom Košice - okolie 35,24
827622 Košická Polianka Košice - okolie 35,97
813087 Malá Vieska Košice - okolie 35,00
847046 Ploské Košice - okolie 36,34
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 36,04
859877 Svinica Košice - okolie 36,97
845884 Peder Košice - okolie 37,64
842915 Nový Salaš Košice - okolie 37,21
856011 Slanská Huta Košice - okolie 37,88
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 37,94
841854 Nová Polhora Košice - okolie 37,60
803626 Boliarov Košice - okolie 38,66
816078 Žírovce Košice - okolie 38,26
871699 Dvorníky Košice - okolie 39,42
816060 Herľany Košice - okolie 39,65
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
841978 Nováčany Košice - okolie 40,68 *
823210 Kalša Košice - okolie 40,71
813095 Tepličany Košice - okolie 40,18
823708 Kecerovské Kostoľany Košice - okolie 40,88
852899 Rozhanovce Košice - okolie 41,93
807389 Bukovec Košice - okolie 41,42
855987 Slančík Košice - okolie 41,86
828238 Kráľovce Košice - okolie 41,57
851639 Rankovce Košice - okolie 42,36
802611 Beniakovce Košice - okolie 42,57
822043 Janík Košice - okolie 42,40
841463 Chorváty Košice - okolie 43,64
841455 Hosťovce Košice - okolie 43,83
819212 Hrašovík Košice - okolie 43,62
827673 Košický Klečenov Košice - okolie 43,54 *
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 43,86
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
843041 Obišovce Košice - okolie 44,99
807150 Budimír Košice - okolie 44,45
856037 Slanské Nové Mesto Košice - okolie 44,44
816574 Hodkovce Košice - okolie 44,68 *
841471 Turnianska Nová Ves Košice - okolie 44,17
827339 Furča Košice III 44,48 *
866717 Vajkovce Košice - okolie 44,31
874060 Ždaňa Košice - okolie 44,77
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 44,86 *
867748 Veľká Ida Košice - okolie 45,79
856002 Slanec Košice - okolie 45,85
820954 Chrastné Košice - okolie 45,24
841064 Nižný Čaj Košice - okolie 45,00
803413 Bohdanovce Košice - okolie 45,00
838730 Mudrovce Košice - okolie 45,21
823741 Kecerovský Lipovec Košice - okolie 47,00 *
845914 Chym Košice - okolie 48,86
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
838268 Mokrance Košice - okolie 49,84
827452 Ťahanovce Košice I 50,38 *
841153 Nižný Lánec Košice - okolie 50,11
881171 Nové Ťahanovce Košice I 50,38 *
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 51,28
881228 Grunt Košice II 51,85
827142 Luník Košice II 51,38
807281 Budulov Košice - okolie 52,80
855791 Skároš Košice - okolie 52,59
827347 Košická Nová Ves Košice III 52,70 *
809004 Čečejovce Košice - okolie 52,05
860751 Šemša Košice - okolie 52,76 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood