Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *
875309 Košické Hámre Košice - okolie 2,39
851272 Rákoš Košice - okolie 63,52 *
807389 Bukovec Košice - okolie 41,42
830259 Kysak Košice - okolie 31,67
842915 Nový Salaš Košice - okolie 37,21
845884 Peder Košice - okolie 37,64
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
808750 Čaňa Košice - okolie 53,36
835030 Malá Ida Košice - okolie 60,02
838322 Moldava nad Bodvou Košice - okolie 28,46
843997 Opiná Košice - okolie 27,02 *
852058 Rešica Košice - okolie 60,08 *
840840 Nižná Myšľa Košice - okolie 83,70 *
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 43,86
808113 Cestice Košice - okolie 58,30
840823 Nižná Kamenica Košice - okolie 55,30 *
819085 Kechnec Košice - okolie 62,76
847046 Ploské Košice - okolie 36,34
843857 Opátka Košice - okolie 18,38 *
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 36,04
807281 Budulov Košice - okolie 52,80
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 51,28
819107 Milhosť Košice - okolie 58,62
827622 Košická Polianka Košice - okolie 35,97
807435 Bunetice Košice - okolie 19,07
826049 Komárovce Košice - okolie 89,08 *
866725 Valaliky Košice - okolie 70,82 *
803626 Boliarov Košice - okolie 38,66
843768 Olšovany Košice - okolie 63,00 *
871699 Dvorníky Košice - okolie 39,42
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
843041 Obišovce Košice - okolie 44,99
802875 Bidovce Košice - okolie 64,66 *
835137 Malá Lodina Košice - okolie 18,29
823732 Kecerovské Pekľany Košice - okolie 29,24
813915 Ďurkov Košice - okolie 76,20 *
827673 Košický Klečenov Košice - okolie 43,54 *
856011 Slanská Huta Košice - okolie 37,88
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
875414 Ružín Košice - okolie 16,73
820636 Hýľov Košice - okolie 22,30 *
809004 Čečejovce Košice - okolie 52,05
848506 Poproč Košice - okolie 24,58
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
859877 Svinica Košice - okolie 36,97
812935 Drienovec Košice - okolie 80,58 *
845922 Perín Košice - okolie 74,22 *
838268 Mokrance Košice - okolie 49,84
856037 Slanské Nové Mesto Košice - okolie 44,44
867748 Veľká Ida Košice - okolie 45,79
861359 Štós Košice - okolie 27,29
836567 Medzev Košice - okolie 22,68
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 26,61
822434 Jasov Košice - okolie 27,84
855791 Skároš Košice - okolie 52,59
810118 Debraď Košice - okolie 29,35
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 30,81
851639 Rankovce Košice - okolie 42,36
867811 Veľká Lodina Košice - okolie 67,70 *
823741 Kecerovský Lipovec Košice - okolie 47,00 *
857220 Sokoľ Košice - okolie 34,53
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
860751 Šemša Košice - okolie 52,76 *
815691 Haniska Košice - okolie 73,88 *
841978 Nováčany Košice - okolie 40,68 *
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 4,62
807486 Buzica Košice - okolie 58,68 *
853518 Rudník Košice - okolie 14,95
822043 Janík Košice - okolie 42,40
853691 Ruskov Košice - okolie 63,98 *
856002 Slanec Košice - okolie 45,85
845302 Paňovce Košice - okolie 34,45
866008 Háj Košice - okolie 28,05
852899 Rozhanovce Košice - okolie 41,93
854921 Seňa Košice - okolie 59,43
864137 Trebejov Košice - okolie 34,78
816574 Hodkovce Košice - okolie 44,68 *
871711 Zádiel Košice - okolie 24,87
825409 Kokšov-Bakša Košice - okolie 94,80 *
841153 Nižný Lánec Košice - okolie 50,11
871702 Včeláre Košice - okolie 33,77
823708 Kecerovské Kostoľany Košice - okolie 40,88
866717 Vajkovce Košice - okolie 44,31
820555 Sokoľany Košice - okolie 88,42 *
802611 Beniakovce Košice - okolie 42,57
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 37,94
827631 Nižný Olčvár Košice - okolie 60,66 *
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 32,88
873977 Žarnov Košice - okolie 28,38
840793 Nižná Hutka Košice - okolie 57,94 *
803111 Blažice Košice - okolie 74,54 *
855987 Slančík Košice - okolie 41,86
841463 Chorváty Košice - okolie 43,64
841064 Nižný Čaj Košice - okolie 45,00
813095 Tepličany Košice - okolie 40,18
841854 Nová Polhora Košice - okolie 37,60
819212 Hrašovík Košice - okolie 43,62
854344 Zdoba Košice - okolie 74,62 *
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood