Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
848689 Posádka Hlohovec 48,75
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 50,16
814024 Dvorníky Hlohovec 49,36
861847 Šulekovo Hlohovec 61,67
845591 Pastuchov Hlohovec 51,92
854425 Sasinkovo Hlohovec 50,99
834670 Madunice Hlohovec 52,40
864064 Trakovice Hlohovec 63,54
823970 Kľačany Hlohovec 55,29
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 49,49
809411 Červeník Hlohovec 63,04
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
803553 Bojničky Hlohovec 38,39
862592 Tekolďany Hlohovec 55,53
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 47,21
875007 Žlkovce Hlohovec 80,93
855472 Siladice Hlohovec 82,76
818259 Horné Trhovište Hlohovec 47,90
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
862762 Tepličky Hlohovec 42,88
831379 Leopoldov Hlohovec 47,69
836729 Merašice Hlohovec 57,55
851779 Ratkovce Hlohovec 83,95
818313 Horné Zelenice Hlohovec 84,07
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 20,77
816248 Hlohovec Hlohovec 42,56


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood