Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
801461 Banská Hodruša Žarnovica 47,86 *
806188 Brehy Žarnovica 26,04
811971 Dolné Hámre Žarnovica 53,76 *
817881 Horné Hámre Žarnovica 20,81
818763 Hrabičov Žarnovica 36,58 *
819816 Hronský Beňadik Žarnovica 24,86
826189 Kopanice Žarnovica 15,24
824038 Kľak Žarnovica 61,74 *
835102 Malá Lehota Žarnovica 14,57
841251 Nová Baňa Žarnovica 58,28 *
844411 Orovnica Žarnovica 29,41
844624 Ostrý Grúň Žarnovica 14,05
850403 Psiare Žarnovica 25,35
846651 Píla Žarnovica 25,36 *
852091 Revištské Podzámčie Žarnovica 99,04 *
853534 Rudno nad Hronom Žarnovica 26,94
862606 Tekovská Breznica Žarnovica 24,04
867772 Veľká Lehota Žarnovica 15,71
868248 Veľké Pole Žarnovica 11,04
870170 Voznica Žarnovica 26,52
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *
875066 Župkov Žarnovica 8,83


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood