Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802174 Batizovce Poprad 28,57
814652 Filice Poprad 14,97
815098 Gerlachov Poprad 20,00
814661 Gánovce Poprad 34,24 *
818721 Hozelec Poprad 33,92 *
819131 Hranovnica Poprad 18,56
817040 Hôrka Poprad 42,22
822183 Jánovce Poprad 19,25
828807 Kravany Poprad 28,12
832537 Liptovská Teplička Poprad 6,64
833959 Lučivná Poprad 7,19
822191 Machalovce Poprad 19,66
836371 Matejovce Poprad 34,52 *
836702 Mengusovce Poprad 27,08
837784 Mlynica Poprad 33,78 *
837920 Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa 23,02 *
840963 Nižná Šuňava Poprad 8,88
841820 Nová Lesná Poprad 23,62 *
848174 Poprad Poprad 21,65
853658 Ruská Voľa nad Popradom Stará Ľubovňa 27,43
848221 Spišská Sobota Poprad 22,99
857599 Spišská Teplica Poprad 42,94 *
857611 Spišské Bystré Poprad 14,04
857751 Spišský Štiavnik Poprad 40,82 *
858544 Starý Smokovec Poprad 12,94 *
848298 Stráže pod Tatrami Poprad 50,49
859923 Svit Poprad 48,58 *
874108 Tatranská Javorina Poprad 12,94 *
862568 Tatranská Lomnica Poprad 59,48 *
869228 Vernár Poprad 7,44
848417 Veľká Poprad 31,40 *
869163 Veľký Slavkov Poprad 30,46 *
869457 Vikartovce Poprad 21,34
870820 Vydrník Poprad 27,99
871354 Vyšná Šuňava Poprad 11,16
861375 Štrba Poprad 11,32 * *
861405 Štrbské Pleso Poprad 47,72 *
836711 Štôla Poprad 25,38
862371 Švábovce Poprad 40,74
874132 Ždiar Poprad 28,68 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood