Facebook Statistics
Značka Kvality

Kupujte slovenské potraviny

Oklamala vás cudzia šunka?

Stalo sa už aj vám, že na ste sa v obchode nechali zlákať krásnym obalom s obrázkom výborne vyzerajúcej rolky šunky a doma keď ste ju otvorili, prekvapila vás šunková saláma?

Ak sa nechcete dať nachytať, odporúčame vám v prvom rade čítať obaly a informovať sa u predajcu. Označiť slovom „šunka“ možno len taký mäsový výrobok, ktorý spĺňa túto definíciu: „Šunkou je tepelne opracovaný alebo tepelne neopracovaný mäsový výrobok, vyrábaný zo stehennej svaloviny jatočných zvierat, hydiny, králikov alebo zveri. Ak ide o šunku z hydinového mäsa, môže byť vyrobená aj z pŕs.“

Aké druhy šunky poznáme

Základný rozdiel je v opracovaní alebo neopracovaní šunky a tepelne.

Tepelne opracovanou šunkou je mäsový výrobok opracovaný údením horúcim dymom alebo varením a vyrábaný z nasoleného celistvého kusa stehennej svaloviny, v prípade hydinovej šunky ide o  hydinové mäso. Ak sa takáto šunka plní do technologického obalu, môže sa upraviť na menšie kusy.

Na druhej strane tepelne neopracovanou šunkou je mäsový výrobok opracovaný údením studeným dymom alebo teplým dymom a vyrábaný z nasoleného celého kusa stehna alebo jeho ucelenej časti, a ak ide a ak sa jedná o šunku z hydinového mäsa alebo hydinových pŕs možno ju sušiť.

Na Slovensku označenia mäsového výrobku ako „šunka“ upravuje vyhláška MPRV SR č. 83/2016 o mäsových výrobkoch. Na úrovni Európskej únie nie je táto komodita upravená, a teda každá krajina v EÚ má svoje národné špeciality a požiadavky na kvalitu.

Nie je šunka ako šunka

Mnohí spotrebitelia si myslia, že označiť výrobok ako „Šunka špeciál“ alebo „Šunka výberová“ je len akýsi marketingový ťah výrobcu.  No nie je tomu tak. Legislatíva upravuje aj túto oblasť. Pri výrobe šunky špeciál a šunky výberovej nemožno použiť vlákninu a nemäsovú bielkovinu.

V názve tepelne opracovanej šunky alebo v blízkosti jej názvu sa uvedie jej kvalitatívna trieda, a to „šunka špeciál“, „šunka výberová“ alebo „šunka štandard“. Podľa množstva obsahu čistých svalových bielkovín sa tepelne opracovaná šunka označí ako šunka:

 • špeciál, ktorá obsahuje najmenej 16 % hmotnosti čistých svalových bielkovín,
 • výberová, ktorá obsahuje najmenej 13 % hmotnosti čistých svalových bielkovín,
 • štandard, ktorá obsahuje najmenej 10 % hmotnosti  čistých svalových bielkovín.

Čo je to šunková saláma

Pojem šunka a šunková saláma si spotrebitelia často zamieňajú. Pritom šunková saláma môže byť tiež vyrobená z bravčového alebo hovädzieho mäsa, ale minimálny podiel mäsa je len 55 % hmotnosti a maximálne množstvo tuku je 20 % hmotnosti výrobku.

Šunkovú salámu tvoria dve základné zložky a to vložka a spojka. Vložka – sú kúsky nasekaného mäsa, a spojka je jemná (homogénna) rozomletá štruktúra v mäsovom výrobku. Možno ste sa stretli aj s označením jemná šunková saláma. Rozpoznáte tento výrobok tak, že keď ju narežete na plátky, tak v štruktúre takejto jemnej šunkovej salámy  väčšinou nevidíte kúsky mäsa, ale celá vložka aj spojka majú rovnakú konzistenciu.

Šunková saláma sa pred umiestnením na trh musí podľa vyhlášky tepelne spracovať pri teplote najmenej 70 °C v trvaní najmenej 10 minút, po účinku teploty sa vychladí a udržuje sa pri teplote najviac 4 °C.

Čo je však dôležité pri šunkovej saláme vedieť je fakt, že pri výrobe tohto mäsového výrobku výrobcovia nemôžu používať mechanicky separované mäso z jatočných zvierat a hydinové mechanicky separované mäso.

Základným rozdielom medzi „šunkou“ a „šunkovou salámou“ je teda v  technologickej úprave, to znamená,  že pri „šunke“ ide zvyčajne o bravčové alebo hovädzie stehno v celku upravené vo výrobe údením, sušením, varením. Vhodná je na konzumáciu bez ďalšej tepelnej úpravy. Šunková saláma je už priamo vo výrobe vystavená tepelnému účinku najmenej 70°C v trvaní 10 minút, schladí sa a udržuje sa pri teplote najviac 4°C. Vhodná je na konzumáciu bez ďalšej tepelnej úpravy.

Čítajte etikety

Obchody ponúkajú možnosť voľby mäsových výrobkov. To najdôležitejšie je, aby ste čítali informácie buď priamo na výrobku alebo v katalógu, ktorý vám predajca musí dať k dispozícii. A nedajte sa vždy nalákať sa akciové alebo nízke ceny. S nižšou cenou stúpa pravdepodobnosť, že v potravinárskom výrobku budú menej kvalitné suroviny, náhrady alebo viac konzervantov či stabilizátorov. O to dôležitejšie je zaujímať sa o zloženie výrobku.

Prečo je dobré kupovať slovenské potraviny

Nie vo všetkých krajinách platia tie isté vysoké požiadavky na kvalitu potravín ako na Slovensku. U domácich výrobkov máme plne pod kontrolou celý výrobný proces, takpovediac od poľa až po predajňu. Kontrolujeme prvovýrobcov, spracovateľov, dopravcov, sklady aj obchody. Naše potravinové kontroly potvrdili, že slovenskí prvovýrobcovia majú najmenej porušení a teda najvyššiu kvalitu. Slovenské potraviny nemusia cestovať tisíce kilometrov, sú teda čerstvejšie a nemusí byť v nich veľké množstvo solí a rôznych konzervačných látok. Nuž a, v neposlednom rade, kúpu domácich výrobkov podporíme našu domácu ekonomiku, zamestnanosť aj rozvoj vidieka.

Čo je to Značka kvality SK

Ak chcete mať istotu, že výrobok bol naozaj vyrobený na Slovensku a zo slovenských surovín, kupujte potraviny, ktoré majú na obale uvedené logo Značky kvality SK. Je to označenie, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva udeľuje poľnohospodárskym a potravinárskym produktom. Ak je výrobok označený Značkou kvality SK znamená to, že minimálne 75% tvorí podiel domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky. Skladba potraviny musí byť doložená laboratórnymi skúškami. Ak má výrobok nadštandardné vlastnosti, má právo používať zlaté logo Značka kvality SK Gold.

V súčasnosti máme zaregistrovaných 1223 výrobkov Značky kvality SK od 151 slovenských výrobcov. Medzi výrobkami nájdete cukrárske a pekárenské výrobky, mäso a mäsové výrobky, konzervy, mliečne výrobky, víno, ryby a ďalšie.

Viac sa dočítate tu: www.znackakvality.sk
Nájdete nás aj na Facebooku: www.facebook.com/ZnackaKvalitySK

značka kvality logoZnačka kvality SK je národným programom podpory kvalitných slovenských potravín a výrobkov.  Označenie podporuje spotrebu domácej potravinovej produkcie v rozvíjajúcom sa konkurenčnom prostredí medzinárodného obchodu. Značka kvality zároveň slúži ako jeden z prostriedkov identifikácie domácej produkcie pri ktorej výrobca rešpektuje dodržanie technologického postupu výroby, vysokú mieru kvality a zdravotnú nezávadnosť.

Spotrebiteľ je grafickým logom vytvoreným v národných farbách, informovaný, že kupuje kvalitné potraviny vyrobené na Slovensku. Označenie Značkou Kvality SK sa teší mimoriadnej obľube výrobcov v agrosektore a u spotrebiteľa je dobre etablovaným označením.

značka kvality GOLD logoVýrobky  významnou mierou prevyšujúce štandardnú mieru kvality sú oceňované označením Značka kvality SK GOLD.

Značka kvality SKZnačka kvality SK GOLD je významnou aktivitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti podpory domácich potravín a výrobkov.

HSH, s.r.o. Veľké Zálužie
Majer  236
951 35 Veľké Zálužie

 • Pizza šunka – ZK SK
 • Kuracia šunka unigal – ZK SK
 • Kniežacia kuracia šunka špeciál – ZK SK GOLD
 • Kniežacia prémiová šunka špeciál– ZK SK GOLD

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Nitrianska 109
920 12 Hlohovec

 • Šunkáčik nárez – ZK SK
 • Dusená šunka výberová – ZK SK GOLD
 • Šunková saláma – ZK SK
 • Dusená šunka výberová – hranatá – ZK SK GOLD

Púchovský mäsový priemysel a.s.
Vsetínska cesta 1354/ 15
020 39 Púchov

 • Dusená šunka špeciál – ZK SK
 • Šunka sen údená – ZK SK

Berto SK, s.r.o.
Hlavná 1
900 66 Vysoká pri Morave

 • BERTO slovenská šunka – ZK SK

HURKA, s.r.o.
Bardejovská 66/2063
080 06 Ľubotice

 • Údená šunka 400g – ZK SK GOLD
 • Debrecínska šunka – ZK SK GOLD
 • Pražská zaúdená šunka – ZK SK GOLD

Istermeat, a.s.
Povodská cesta č. 14
929 01 Dunajská Streda

 • Báthory šunka – ZK SK GOLD

Róbert Gašparík - Mäsovýroba, s.r.o.,
Zelenečská ulica 83
917 02 Trnava

 • Dusená šunka– ZK SK
 • Pražská šunka– ZK SK
 • Tirnavia šunka – ZK SK GOLD

Danubius, spol. s r.o.
Hadovská cesta 19
945 01 Komárno

 • Zlatá šunka zaúdená – ZK SK GOLD

REFKA ,s.r.o.
Kasalova 16
949 01 Nitra

 • Dusená šunka špeciál – ZK SK GOLD

Autocar - ťažné zariadenia, s.r.o.
Prevádzka: Pekáreň a výroba mäsových výrobkov “U ŇAŇA”
Ivachnová
Kocmál 460/22
026 01 Dolný Kubín

 • Ňaňova poctivá šunka – ZK SK GOLD
 • Hovädzia šunka – ZK SK GOLD
 • Teľacia šunka – ZK SK GOLD

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood