Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Odborný seminár “Trávne porasty - dôležitá súčasť poľnohospodárskej krajiny a rastlinnej výroby”

13-02-2013

CVRV Piešťany - VÚTPHP Banská Bystrica v spolupráci s DLF TRIFOLIUM Hladké Životice, s.r.o., P&L Biskupice, s.r.o. a ZAD Dvory nad Žitavou Vás pozývajú na odborný seminár “Trávne porasty - dôležitá súčasť poľnohospodárskej krajiny a rastlinnej výroby”, ktorý sa uskutoční 19. februára 2013 od 9:00 hod. v Dvoroch nad Žitavou (Penzión Žitava).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood