Podujatia

Odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR

20-12-2018

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch zorganizovali dňa 6. decembra 2018 odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Hlavnou témou bola história výskumu v rastlinnej výrobe a šľachtenia v spoločnom Československu.

Podujatie otvorila riaditeľka odboru rastlinnej výroby MPRV SR Ing. Daniela Rudá, ktorá ocenila dlhoročnú spoluprácu oboch krajín. S krátkym vstupom prispeli aj Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka NPPC a doc. RNDr. Peter Siekel, CSc., zástupca generálnej riaditeľky pre výskum NPPC, či zástupcovia z poľnohospodárskej praxe.

V prvej časti prednášok vystúpil riaditeľ NPPC-VÚRV Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. s prednáškou o prínose spoločného výskumu genetických zdrojov rastlín pre ich zachovanie a tvorbu nových odrôd.  Ďalším hosťom, ktorý vystúpil s prednáškou „Jak se historie výzkumu rostlinné produkci a šlechtění projevuje dnes“, bol  predseda predstavenstva českej Akademie zemědělských věd a riaditeľ Výzkumné ho ústavu pícninářského Troubsko, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. S osobnými spomienkami na spoluprácu s českými poľnohospodárskymi odborníkmi vystúpil prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc.

V druhej časti podujatia rozprával o slovenskom rastlinárskom výskume v spoločnom štáte bývalý riaditeľ Výskumného ústavu rastlinnej výroby, Ing. Timotej Miština, CSc.  Česko slovenskú spoluprácu vyzdvihol aj námestník riaditeľa Výskumného ústavu rastlinnej výroby Praha, RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. Na záver odznela prednáška prof. RNDr. Jána Kraica, PhD., ktorý predstavil rastlinné biotechnológie vo výskumno-vývojových programoch.

V panelovej diskusii odzneli vstupy aj niektorých bývalých zamestnancov, zaslúžilých dôchodcov, ktorí túto akciu srdečne privítali. Diskutovalo sa na témy histórie, či súčasnosti a aj budúcnosti výskumu rastlinnej výroby na Slovensku.  Odborného seminára sa zúčastnilo 71 účastníkov.

Fotogalériu nájdete na tu:  http://www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/515-odborny-seminar-pri-prilezitosti-100-vyrocia-vzniku-csr-vurv-fotogaleria?Itemid=195