Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Ochrana zvierat počas usmrcovania

26-07-2018

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov  Vás pozýva na školenie:

 „Ochrana zvierat počas usmrcovania“,  modul: párnokopytníky a nepárnokopytníky,
organizované v súlade s Nariadením vlády SR č.432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania  (Akreditácia č.: 1570/2017/80/1)

                dňa 11. septembra  2018, aula ŠVPS SR, Botanická 17, Bratislava

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood