Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Ochrana zvierat počas usmrcovania

26-07-2018

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov  Vás pozýva na školenie:

 „Ochrana zvierat počas usmrcovania“,  modul: párnokopytníky a nepárnokopytníky,
organizované v súlade s Nariadením vlády SR č.432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania  (Akreditácia č.: 1570/2017/80/1)

                dňa 11. septembra  2018, aula ŠVPS SR, Botanická 17, Bratislava

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood