Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

O týždeň sa otvoria brány tradičnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre

11-08-2023

V poradí 48. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex, tento rok s podtitulom ,,Návrat ku koreňom“, sa uskutoční od 17. do 20. augusta 2023 na Národnom výstavisku, š. p. v Nitre. Súčasťou bude aj 16. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat a výstava Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo.

,,Podtitul výstavy ,,Návrat ku koreňom“ naznačuje, že sa výstava nesie v duchu našich zvykov, tradícií, či remesiel. Chcel by som zdôrazniť a vyzdvihnúť, že späť ku koreňom sa vraciame aj doslovne, prostredníctvom odborných prednášok o regeneratívnom a precíznom poľnohospodárstve, ktoré sú šetrné k ekosystémom a pôde, nebudú chýbať novinky v oblasti dobrých životných podmienok chovu hospodárskych zvierat. Špeciálnou a neopakovateľnou udalosťou tohtoročného Agrokomplexu bude diskusia všetkých doterajších ministrov pôdohospodárstva z éry samostatnej Slovenskej republiky, na ktorú pozývam širokú verejnosť,“  uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš.

Počas štyroch výstavných dní od štvrtka do nedele uvidia návštevníci Agrokomplexu novinky z  poľnohospodárstva, potravinárstva, chovu hospodárskych zvierat, či trendy v technike. So svojimi exponátmi prichádza viac ako 250 vystavovateľov, predajcov a národných poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov. Pre odbornú i širokú verejnosť sú pripravené workshopy, diskusie s odborníkmi, prednášky, odborné poradenstvo aj sprievodný kultúrny program. Detailný program výstavy je zverejnený na: https://agrokomplex.sk/agrokomplex/

V rámci 16. Národnej výstavy hospodárskych zvierat sa predvedú jednotlivé chovateľské zväzy a združenia so šampiónmi vo svojich kategóriách. Návštevníci uvidia 600 jedincov tradičných hospodárskych zvierat. Súčasťou výstavy budú aj westernové predstavenia jazdy koní, záprahy, či vystúpenie koní z Národného žrebčína v Topoľčiankach, tohtoročnou novinkou sú ukážky pasenia stáda so psami, či projekt #Dotkni_sa_života, ktorý predstaví návštevníkom nielen špičkové plemenné zvieratá vo výstavnej kondícii, ale aj ich chov dbajúci o blaho zvierat, ako aj výsledný zdravý produkt, ktorý budú môcť ochutnať. Program podujatia je zverejnený na: https://agrokomplex.sk/narodna-vystava-hospodarskych-zvierat/

Súčasťou Agrokomplexu je aj výstava Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo, kde okrem iných vystavovateľov nájdu návštevníci aj stánky rezortných organizácií LESY SR, š. p. a Národné lesnícke centrum, či stánok Vojenských lesov SR v gescii rezortu obrany. Celý program výstavy nájdete na: https://agrokomplex.sk/polovnictvo-rybarstvo-a-vcelarstvo/

Vybrané podujatia budú vysielané online na FB profile MPRV SR

Videopozvánku na Agrokomplex 2023 nájdete TU.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood