Facebook Statistics
Značka Kvality

Nová štúdia poukazuje na potrebu používania neživočíšnych zložiek v in vitro metódach

26-08-2022

Európska komisia, akademická obec a organizácie na ochranu zvierat vypracovali štúdiu, ktorá mapuje problémy a predkladá návrhy na podporu používania in vitro metód bez použitia živočíšnych zložiek zo zvierat.

Alternatívne metódy sa vo vede, výskume a regulačnom testovaní používajú čoraz častejšie. Niektoré z metód však stále využívajú zložky zo zvierat ako sú fetálne bovinné sérum, rastové faktory či protilátky. 

Používanie týchto zložiek v alternatívnych metódach vyvoláva určité etické otázky. Dôležitý je však aj vedecký aspekt, týkajúci sa prítomnosti nedefinovaných zložiek a variability jednotlivých šarží, ktoré môžu ohroziť dôveryhodnosť výsledkov. 

Pritom sa zložky, nepochádzajúce zo zvierat, stávajú čoraz dostupnejšími. Príkladom sú alternatívy zvieracích sér či rekombinantných „nezvieracích" protilátok. Ich používanie podporuje dokonca aj legislatíva EÚ či usmernenie medzinárodnej Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) k správnej praxi pre in vitro metódy (GIVIMP). 

Štúdia, ktorú vypracovali vedci zo Spoločného výskumného centra Európskej komisie, spolu s odborníkmi z niekoľkých ďalších organizácií, mapuje súčasný stav používania živočíšnych zložiek vo vede a výskume. Zároveň ukazuje prekážky, ktoré bránia ich rozsiahlej implementácii a používaniu. Štúdia sumarizuje možnosti ako zvýšiť informovanosť, akceptáciu a používanie zložiek neživočíšneho pôvodu v rôznych oblastiach.

Viac informácií si prečítate v štúdii A worldwide survey on the use of animal-derived materials and reagents in scientific experimentation.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood