Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Tlačové správy

MPRV SR: Výberové konanie na šéfa Lesopoľnohospodárskeho podniku Ulič

15-07-2020
  • Významný štátny podnik v gescii MPRV SR môže mať onedlho nového riaditeľa
  • Kritériá na postup do ďalšieho kola splnil jeden uchádzač
  • Finálne rozhodnutie by malo padnúť ešte tento mesiac

Ulič, 15. júl 2020 – V utorok (14. 7. 2020) sa uskutočnilo prvé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM Ulič). Ešte tento mesiac sa rozhodne, kto bude viesť jeden z významných štátnych podnikov v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).

V sídle štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. v utorok prebehlo prvé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa tohto štátneho podniku. Uchádzači absolvovali odborný test a prezentácie stratégie rozvoja LPM Ulič, š.p., ktoré jednotliví uchádzači predložili komisii.

Požadované materiály boli členom výberovej komisie doručené k predbežnému posúdeniu anonymne, aby sa dodržala anonymita i objektivita v ich posudzovaní a hodnotení presne tak, ako to (MPRV SR) nedávno avizovalo pri zavádzaní novej Metodiky výberových procesov na manažérske pozície v štátnych podnikoch.

Na výberovom konaní na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič sa v prvom kole zúčastnili 3 uchádzači.

Komisia po zhodnotení prítomným záujemcom napokon oznámila, že predpísanú hranicu úspešnosti a postup do II. kola výberového konania získal Ing. Mário Perinaj, ktorý je  absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene so špecializáciou na lesníctvo.

O novom šéfovi LPM Ulič, š.p. sa bude rozhodovať v druhom kole už 24. júla 2020 priamo v budove MPRV SR v Bratislave.

Význam štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. spočíva najmä v  poľnohospodárskej výrobe, hospodárení na lesnom pôdnom fonde (soc.- ekonomický význam), ale aj z pohľadu ochrany prírody, keďže sa tu nachádza Národný park Poloniny, Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty, ale aj Karpatské bukové pralesy (UNESCO). 

Prioritou nového vedenia LPM Ulič, š.p. by mala byť predovšetkým konsolidácia vo vnútri i navonok. Aktuálnu napätú situáciu spôsobili predchodcovia a to najmä nehospodárnym nakladaním s majetkom, verejnými zdrojmi, ale aj dlhmi, ktoré po sebe zanechali. Pozdvihnutie tohto štátneho podniku je nesmierne dôležité vzhľadom aj na ťažko skúšaný región.